40 % färre kraftigt berusade

 

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll i Stockholm.

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher. Resultatet från skådespelarstudien som genomförts i år visar även att andelen kraftigt berusade personer som nekats inträde på arenorna har ökat med 154 procent och att andelen kraftigt berusade personer som nekats att köpa alkohol inne på arenorna har ökat med 78 procent jämfört med 2015.

I början av 2016 lanserades satsningen Fotboll utan Fylla där IQ och STAD tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna Djurgården AIK, och Hammarby arbetar för att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer i samband med fotboll.
– Att vi redan efter så pass kort tid kan se så stora förändringar när det gäller exempelvis andelen kraftigt berusade personer är otroligt roligt. Det tyder på att sättet vi jobbar på, i kombination med det stora engagemang och hårda arbete från alla inblandade i Fotboll utan Fylla, fungerar, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

Djurgården Fotboll ser en rad fördelar med att synen på alkohol i samband med fotboll förändras.
– Jag är övertygad om att arbetet inom Fotboll utan Fylla förändrat attityden till alkohol i samband med fotboll, inte bara hos alla som jobbar med satsningen utan även hos våra besökare. Att ta en öl eller två i samband med fotboll är helt ok men jag tror att alla håller med om att kraftigt berusade personer inte bidrar till varken bättre stämning eller tryggare arrangemang, säger Djurgården Fotbolls vd Henrik Berggren.

STAD och IQ har tillsammans med AIK, Djurgården och Hammarby ett nära samarbete med bland annat Stockholm Live (som driver Friends Arena och Tele2 Arena) och restauratörerna på respektive arena, Operakällaren och Levy restaurants.

Inom ramen för Fotboll utan Fylla har det genomförts flera olika konkreta åtgärder, exempelvis:
• Bättre samverkan och tätare kommunikation mellan alla berörda parter.
• En anpassad utbildning i ansvarsfull alkoholservering till krogpersonal utanför arenorna samt till serveringsansvarig och entrépersonal vid respektive arena.
• Cirka 1300 personer från klubbarna, restauratörerna och arenorna har genomfört en nyutvecklad webbutbildning kring ansvarsfull alkoholservering.
• En fördjupad utbildning kring frågor kopplat till alkohol bland anställda med personalansvar från klubbarna, arenorna och restauratörerna.

– Resultaten från både blås- och skådespelarstudien visar att arbetet som genomförts i Fotboll utan Fylla har haft effekt. Att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent är fantastiskt och jag tror verkligen att detta kommer resultera i en ännu bättre fotbollsupplevelse för besökarna, säger Anna Kervall, tf vd på IQ

Årets blåsstudie genomfördes bland 2514 besökare på Tele2 Arena och Friends Arena i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat 8 allsvenska matcher under fotbollssäsongen 2017. Årets skådespelarstudie genomfördes i samband med 6 allsvenska matcher under fotbollssäsongen 2017. Blås- och skådespelarstudien har finansierats med medel från Folkhälsomyndigheten och Systembolagets råd för alkoholforskning.
Läs mer om Fotboll utan Fylla på www.fotbollutanfylla.se

 

Fakta från promillemätningen

Antal promillemätningar över noll
2015: 50 procent
2017: 43 procent

Genomsnittlig promillenivå bland de med över 0 i promille
2015: 0,63 promille
2017: 0,57 promille

Antal promillemätningar över 1 promille
2015: 10 procent
2017: 6 procent

Ytterligare information angående blåsstudien hittar du här (PDF)

Fakta från skådespelarstudien

Nekade försök att köpa alkohol på krogar utanför arenan av ”kraftigt berusade” skådespelare
2015: 68 %
2017: 76 %

Nekade försök att köpa alkohol inne på Tele2 Arena och Friends Arena av ”kraftigt berusade” skådespelare
2015: 32 %
2017: 57 %

Nekade entréförsök på Tele2 Arena och Friends Arena av ”kraftigt berusade” skådespelare
2015: 13 %
2017: 33 %

Ytterligare information angående skådespelarstudien hittar du här (PDF)

Attachment

l