Allt har sin tid – en epok går i graven

Djurgården Fotboll var 2006 via dåvarande Djurgårdsandan pionjärer med Drive-In Fotboll som var ett spontanfotbollskoncept ifrån England. Idag finns spontanfotboll i hela Stockholm och stora delar av Sverige. Djurgården Fotboll kommer fram till och med årsskiftet 2018-2019 fortsätta bedriva verksamhet i Spånga och Rinkeby för att efter årsskiftet omfördela resurserna till andra typer av uppsökande verksamhet och på sätt öka mängden fysisk aktivitet i Storstockholm. Vi kommer dock att finnas kvar i Järvaområdet via vårt nära och mycket framgångsrika samarbete med lokala Kista SC.

För Djurgården Fotboll är det centralt att vi skapar så bra möjligheter att påverka Stockholm i en så positiv riktning som möjligt. 2006 var vi först med Drive-In Fotboll och det är något som vi är oerhört stolta över. Samtidigt förändras samhället och vi med det, vi behöver se över vilka områden vi ska arbeta med och hur vi ska fördela resurserna i linje med vår långsiktiga hållbarhetsstrategi. Vi har idag ett ökat åtagande och engagemang där vi dagligen är ute i Stockholms skolor och arbetar för ökad fysisk aktivitet bland barn och unga, ett oerhört angeläget och viktigt arbete som vi önskar utveckla ytterligare.

Vi har därför efter noggranna överläggningar valt att framgent rikta om våra resurser mot andra åtaganden och väljer att se tillbaka på tolv år med Drive-In Fotboll som en epok, där Djurgården Fotboll som förening, som så många gånger förr, tagit en ledarroll. Allt har sin tid, så även detta.

Djurgården Fotboll skulle därmed vilja tacka alla våra samarbetspartners och rikta ett särskilt tack till Stockholms idrottsförvaltning samt alla våra ledare och deltagare genom åren. I Djurgården Fotboll är alla välkomna och det finns fortsatt många möjligheter att engagera sig på olika sätt i föreningens verksamheter. Vårt engagemang över hela vår stad Stockholm är starkare än någonsin tidigare. De berörda parterna är informerade och Djurgården Fotboll kommer att vara behjälpliga som stöd under en eventuell övergångsperiod om så önskas av oss.

Djurgården Fotboll

l