Årsmöte torsdagen den 9 mars

Torsdagen den 9 mars 2017 med start klockan 18.00 håller Djurgårdens IF Fotboll årsmöte.

Mötet kommer att hållas i stora aulan på GIH som ligger ovanför backen vid Klocktornet på Stadion. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan mötet, det vill säga den 16 februari och skickas till info@dif.se. Mer information kommer inför mötet.

Alla medlemmar i Djurgården Fotboll hälsas välkomna till årsmötet! Självklart går det att bli medlem på plats.

Inför årsmötet kommer det onsdagen den 15 februari att hållas ett medlemsmöte på samma plats.

l