Bli medlem – få två biljetter

Att vara medlem i Djurgården är förutom ett utomordentligt sätt att stötta klubben ekonomiskt också viktigt för föreningsdemokratin eftersom det är vi medlemmar som tillsammans är Djurgårdens IF. Som medlem får du möjlighet att gå på de medlemsmöten föreningen ordnar ett par gånger per år samt rösträtt på föreningens årsmöte, tidningen Djurgårdaren och andra fina förmåner.

Dessutom får alla som blir medlem eller förnyar sitt medlemskap på denna länk två biljetter till någon av de kommande fyra hemmamatcherna. Det är en perfekt match att ta med barnen och vi uppmanar alla medlemmar med familj att nyttja det familjepaket vi tagit fram speciellt inför lördagen.

Attachment

l