DIF fixar knattar till EL-finalen


Djurgården Fotboll fixar matchknattar till finalen i Europa League

Onsdagen den 24 maj kommer barn från Trygga Barnen, Barn till Ensamma Mammor Fryshuset och Djurgården Fotbolls samarbetsförening Kista SC att vara matchknattar på Europa League finalen mellan Ajax och Manchester United på Friends Arena. När FedEx, vilka har matchknattar som en del i sitt omfattande sponsorskap av Europa League, sökte en lokal partner för ändamålet föll valet på Djurgården Fotboll som vid det här laget hunnit bygga ett gott rykte inte bara nationellt utan även internationellt.

Filip Lundberg som har varit ansvarig för aktiveringen ifrån Djurgården Fotbolls sida.
– Det här är ett resultat av det långsiktiga och strategiska arbete vi bedriver i Djurgården Fotboll kring de här frågorna. Stora organisationer ute i Europa vet att vi inte springer på allt som rör sig och utan att vi hela tiden förankrar våra insatser i vår långsiktiga strategi kring hur vi kan stärka Vår Stad och människorna som bor i den.

Det har funnits ett rigoröst regelverk kring inkludering och exkluderingsfaktorer för matchknattarna men Djurgården Fotboll insåg omgående vilka organisationer som lämpade sig särskilt väl för just det här uppdraget.

Filip Lundberg fortsätter.
– Vi har utifrån vår strategi kring samhällsengagemang valt att tydligt fokusera på organisationer vilka fysiskt gör skillnad för utsatta Stockholmare och därmed valt bort många andra organisationer vars ändamål fortfarande kan vara riktigt bra men där våra styrkor inte kommer till sin rätt fullt ut. Att vi fått det här uppdraget i konkurrens med alla andra organisationer vilka bedriver samhällsengagemang i Stockholm är ett bevis på styrkan i den här strategin.

Utöver matchknattarna har organisationerna i fråga fått 100 biljetter till finalen så att ännu fler barn och deras vårdnadshavare kan följa med och uppleva glädjen i fotboll tillsammans med sina barn.

Arbetet har varit en samverkan mellan FedEx, Djurgården Fotboll, UEFA Foundation for Children & Streetfootballworld.

Ett mer omfattande pressmeddelande från FedEx om arrangemanget finns här.

Attachment

l