DIF i sociala medier

Djurgården Fotboll strävar efter att vara synliga på sociala medier. För att alla ska veta vad som gäller följer här vår externa policy för Djurgården Fotbolls konton i social media.

Hur svarar vi i sociala medier
Vi svarar i möjligaste mån på allmänna informationsfrågor under kontorstid och i samband med matcher. Exempel på detta kan vara när biljetter släpps eller när A-laget tränar. Om svaret på dessa frågor finns på dif.se hänvisar vi i första hand dit, i andra hand svarar vi på frågorna direkt i flödet. Är frågan mer personligt kopplad till frågeställaren hänvisar vi till vår kontaktinformation på hemsidan.

I social media svarar vi normalt inte på mer komplexa och interna frågor, i dessa fall hänvisar vi  i första hand till mejl och medlemsmöten.

Förhållningsregler för DIF Fotboll i sociala medier
Vi accepterar inget av följande i våra sociala medier
•    Hot/förtäckta hot
•    Kränkande kommentarer
•    Rasism
•    Skällsord

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som vi anser faller under ovanstående kategorier från våra kommentarsfält. Vid upprepade eller grova kommentarer enligt ovanstående förbehåller vi oss rätten att blockera användare alternativt stänga kommentarsfält, tillfälligt eller permanent, samt eventuellt göra en polisanmälan.

Denna policy är beslutad av styrelsen i Djurgården Fotboll.

l