DIFTV: Målet är att bli en av världens bästa högerbackar

l