DIF fördjupar sitt hållbarhetsarbete

Djurgården har bedrivit ett systematiskt hållbarhetsarbete sedan ett antal år tillbaka. En del initiativ, såsom arbetet tillsammans med Djurgården Hockey i Vår Stad, är tacksamma att kommunicera externt med tydliga uppsidor för föreningen. Sedan finns det frågor som är otroligt viktiga för föreningens välmående och uthållighet, men som i högre utsträckning rör föreningens interna processer. Det kan handla om hur vi arbetar för att utveckla våra evenemang, ta ansvar i vår ungdomsidrott eller säkerställer att föreningen kan stå pall mot oönskade yttre påverkansfaktorer som skadar föreningen.

Hållbarhet för oss är dels ett ”defensivt” verktyg så att, när vi blir ifrågasatta, kan påvisa att Djurgården verkligen tar ansvar för sin verksamhet men det är lika mycket ett ”offensivt” verktyg, där vi ser hållbarhet som ett konkurrensverktyg som gör Djurgården mer attraktivt att stötta och förknippas med. Det i sin tur stärker våra möjligheter att växa ekonomiskt, utvecklas som organisation och därigenom också ge oss själva förutsättningar att vinna fler matcher.

Nu tar vi ytterligare ett grepp om dessa frågor genom framtagandet av föreningens tredje hållbarhetsredovisning, där processen för framtagandet är lika viktig som redovisningen i sig och de åtgärder som där presenteras. Arbetet med framtagandet av hållbarhetsredovisningen, som kommer att publiceras sommaren 2018, drivs operativt av Djurgårdens hållbarhetsansvarige Filip Lundberg som kommenterar arbetet såhär:
– Vi i Djurgården har hållit på med de här frågorna lite i det tysta under många år nu. Vi har lagt mycket tid och kraft på den interna förankringen. Om inte styrelse och ledning tror på arbetet och förstår hur det stärker föreningen ekonomiskt och organisatoriskt så kommer hållbarhet bara vara något som ”är bra att ha för att kunna visa upp lite när det behövs”. Nu upplever jag att vårt arbete är så pass väl förankrat i hela organisationen med så många uppsidor att vi faktiskt kan våga börja kommunicera det här arbetet mer, även externt. Och för att vi då ska ha trovärdighet så väljer vi att göra en ordentlig genomlysning av vår egen verksamhet, både styrkor och förbättringsområden, som vi sedan kommer att presentera i vår hittills mest omfattande hållbarhetsredovisning framåt sommaren. Det i sin tur blir Djurgårdens hållbarhetsmodell för framtiden.

Filip tycker att det finns många missförstånd kring hållbarhet och vad syftet med arbetet är:
– Vi har valt att helt gå ifrån begreppet CSR då det är så intimt förknippat med sociala projekt. Vi gör massa bra saker för samhället varje dag, om det råder inga tvivel, men för oss handlar hållbarhet om mycket mer. Ytterst handlar det om att bygga Djurgården så väl rustat för framtiden som bara möjligt. Vi ska stärka vår kärnverksamhet, vår egen organisations välmående och konkurrenskraft, säkerställa bra och utvecklande miljöer för spelare, ledare och supportrar i tränings- och matchmiljöer samt en positiv utveckling av vår relation med vår stad Stockholm och stockholmarna. Det handlar om att ta kontroll över vår egen utveckling och då måste vi börja med oss själva. Vi har redan provtryckt vår modell mot ett antal av våra sponsorer och responsen har varit otroligt bra så det finns även stora ekonomiska uppsidor, säger Filip.

För att sortera i det här komplexa arbetet har vi skapat en modell där vi delar in vårt hållbarhetsarbete i tre delar- tre planer: en organisationsplan, en spelplan och en stadsplan:

Organisationsplanen berör de delar som syftar till att förstå, utvärdera och utveckla vår egen organisation. Spelplanen berör de delar som har att göra med vår idrott och våra evenemang. Den tredje delen är vår stadsplan och berör vår position och strategi för vår stad Stockholm. Nedan ges en överblick om vilka arbetsområden som sorteras under vilken respektive plan. För varje område såsom till exempel ”Klubbstyrning”, ”Säkerhet och service” och ”Främjande av fysisk aktivitet, god hälsa och nya faciliteter” finns ytterligare underkategorier men de utelämnar vi av utrymmesskäl här:

Till vår hjälp har vi inlett ett samarbete med byrån Lundquist, som med säte i Milano, har omfattande erfarenhet inom hållbarhetsområdet. De har bland annat tagit fram Juventus hållbarhetsmodell och redovisningar som vunnit pris i fotbollseuropa. Utöver det har de även arbetat med Serie B och hållit i utbildningar för UEFA. Den stora majoriteten av kunderna återfinns dock inom näringslivssektorn. Därmed finns en bra kombination av erfarenhet av såväl fotboll som business. Lundquist VD Joakim Lundquist kommenterar samarbetet såhär:
–  Det är väldigt stimulerande att få arbeta med Djurgården då vi tycker att de har ett väldigt moget, ansvarsfullt och spännande sätt att förstå och arbeta med hållbarhet, både strategiskt och operativt. Det finns många likheter med Juventus sätt att arbeta på. Det har gått lite mode i att satsa på s.k. CSR-projekt. Djurgården arbetar dock annorlunda. De har gjort ett ordentligt grundarbete med att förstå sin egen organisation, dess position, utmaningar och unika kontext. Detta arbetet tar tid och man behöver göra saker i rätt ordning. Det har Djurgården förstått. De har ett angreppsätt som vi tror väldigt mycket på. Vårt uppdrag blir att stödja Djurgården genom att strukturera en process som har till syfte integrera hållbarhetsfrågorna i klubbens kärnverksamhet för att skapa en uthålligare/starkare och mer konkurrenskraftig klubb över tid (på sikt) säger Joakim.

Att Djurgården arbetar med Lundquist i den här processen följer en rimlig logik då man sedan under flera år haft ett utbyte med varandra även om det inte förrän nu resulterat i ett formellt samarbete. Djurgården var till exempel 2014 inbjudna att prata om hållbarhet för Juventus ledning i samband med att Lundquist var i uppstarten av sitt samarbete med Juventus. Ett arbete som nu är inne på sitt femte år. Lundquist har även deltagit i utbildningar som hållits internt för Djurgårdens personal, bland annat i lanseringen av Vår Stad. Arbetet finansieras av externa medel.

Om du har frågor kring det här arbetet kan du kontakta Filip Lundberg, hållbarhetsansvarig i Djurgården Fotboll. Han nås på filip.lundberg@dif.se eller 076-026 36 71

Attachment

l