Djurgårdsandan

Djurgårdsandan blir…

Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey har fr.o.m. den 1 januari 2017 valt att slå samman sina satsningar för ett långsiktigt hållbart Djurgårdens IF och Stockholms län.

Läs mer om satsningen här

Den nya satsningen, som kommer att ersätta Djurgårdsandan, presenteras mer utförligt på dif.se och difhockey.se i april 2017.

För mer information kontakta:

Filip Lundberg
filip.lundberg@dif.se
076 026 36 71

Staffan Holmberg
staffan.holmberg@dif.se
073 779 97 35

 

 

l