Effektiv riskhantering

 

Hösten 2017 började Djurgården Fotboll Ungdom med stöd från Stadium och Gålöstiftelsen att implementera den värdegrund som Djurgårdens IF medlemmar tagit fram och årsmötet antagit. Arbetet organiserades i en arbetsgrupp vars medlemmar har olika uppgifter i föreningen och har utifrån värdegrunden systematiskt kartlagt och definierat vilka risker det finns i verksamheten. Arbetsgruppen har haft veckovisa möten och övriga anställda i Djurgården Fotboll har tagit del av protokoll och kommit med synpunkter.

Ola Danhard verksamhetschef på Djurgården Ungdom berättar:
– För oss är det en nyckelfråga att få ordning och reda på de här bitarna, vi ska fokusera på fotbollen och ge våra spelare de bästa förutsättningarna för att utvecklas som fotbollsspelare. För att lyckas med det behöver vi se till att verksamheten är schysst och fri från rasism, homofobi, mobbning m.m. Vår gemensamma värdegrund har varit en bra plattform att utgå ifrån för att hitta sätt att förverkliga ett schysst agerande i verksamheten.

Stadium som länge sökt möjligheter att fördjupa samarbetet med Djurgården Fotboll tyckte arbetet lät både viktigt och nytänkande, vilket CSR ansvarig Marcus Grapne kommenterar så här:
– Vårt hållbarhetsarbete utgår från att hjälpa barn att aktivera sig mera idag och i framtiden. För att fler ska vilja hänga med krävs en schysst miljö där barn kan fokusera på idrotten och därför valde vi att öronmärka pengar till Djurgårdens värdegrundsarbete. Vi bidrar självklart också med vår erfarenhet och hoppas kunna lära oss från Djurgårdens så att vi tillsammans kan stärka båda organisationerna.

Fokus på vad vi gör så att fler vill idrotta i Djurgården
Arbetet startades med en övergripande analys av risker som finns runt verksamheten och både internt och externt material analyserades. När riskerna var definierade identifierades ett antal förebyggande åtgärder för varje risk samt bestämdes hur föreningen ska agera om riskerna ändå inträffar. Utifrån detta skapades en stödstruktur med rutiner, policys, utbildningar, handlingsplaner m.m. vilket bröt ned värdegrunden i mindre delar och till sist ner i faktiska förväntade beteenden. Staffan Holmberg som operativt organiserat arbetet säger:
– Det handlar om att hitta de beteenden vilka skapar förutsättningar för våra spelare att fokusera på fotbollen och inte en massa störningar. Anställda och ledare är ambassadörer för Djurgården och förväntas ta ett tydligt ledarskap i gruppen och visa hur Djurgårdare ska uppföra sig. Det är viktigare vad vi gör än vilka värderingar vi säger att vi har när det kommer till att få barn och ungdomar att vilja spela i Djurgården. Därför har vi brutit ner värdegrunden i konkreta riskförebyggande beteenden samt bestämt tydliga handlingsplaner och konsekvenser vid regelbrott.

Staffan menar att det här arbetet som nu blir en del i den framtida Djurgårdsmodellen kommer säkerställa att störningsmoment hanteras förebyggande alternativt omgående och kraftfullt reaktivt.
– Vi är en fotbollsförening och ska syssla med fotboll, men andra frågor kan påverka möjligheten för barn och ungdomar att göra det. Därför har vår utgångspunkt varit att bygga skyddsfunktioner så att våra spelare känna sig lugna och avspända, komma till Hjorthagen och känna att det är riktigt roligt att spela fotboll i Djurgården.

I december 2017 godkändes resultatet av riskhanteringsarbetet av verksamhetschef ungdom Ola Danhard samt VD Djurgården Fotboll Henrik Berggren och vi kan därmed nu påbörja implementeringen av detta i verksamheten under våren 2018.

Attachment

l