Fem stjärnor i betyg till Akademin

För andra året i rad får Djurgårdens akademi högsta betyg när SEF betygsätter de svenska klubbarnas akademiverksamhet.

Varje år certifierar SEF (Föreningen Svensk Elitfotboll) till föreningarnas akademiverksamheter baserat på poängskörden i ett antal olika kriterier kallade A-H (det handlar om föreningens mål, spelarutveckling, organisation m.m, mer fakta om detta finns längre ner i artikeln). För Djurgårdens del blev det högsta betyg i år igen – ett mycket välkommet besked för Djurgårdens akademichef Christian Gentile:
– Det är givetvis jättekul att vi behåller den här nivån på verksamheten ett andra år i rad och befäster kvalitén på arbetet vi gör. Certifieringen är så omfattande att det inte går att få fem stjärnor utan ha i sin helhet ha en riktigt bra verksamhet. För mig personligen är det skönt att kliva in min första hela säsong som akademichef med det här i ryggen.

Vad betyder det för verksamheten?
– Det finns lite olika effekter av att åter rankas som en av Sveriges bästa akademier. Vi positionerar oss gentemot andra duktiga akademier, vi får ett bra utgångsläge att göra saker ännu bättre under 2018 och vi får dessutom ett något högre Tipselitbidrag, jämfört med om vi hade varit fyrstjärniga eller lägre.
– Jag tror även att det är en bra känsla och viss stolthet för de som arbetar i akademin och de spelare och föräldrar som väljer att vara en del av Djurgården. Att vi objektivt visar att vi driver en riktigt bra verksamhet för duktiga pojkspelare i åldrarna 10-19 år (certifieringen avser 8-19 år men pojkakademin börjar först vid 10 års ålder). Certifieringen uppdateras till kommande säsong, och utifrån det är det skönt att redan nu ha höga poäng för att sträva efter att kunna fortsätta vara femstjärniga, vilket kommer att vara en riktig utmaning.

Kan du på ett kortfattat sätt förklara hur betygsättningen går till?
– Varje del av verksamheten genomlyses och sammanställs i ett certifieringsdokument. Till de här uträknade poängen lägger klubbarna till dokument som påvisar arbetet och att påstådd fakta stämmer överens med verkligheten. När certifieringen är inskickad till SEF får klubben ett certifieringsbesök där vi tillsammans med representanten från SEF, i vårt fall den erfarne Thomas Lyth, går igenom hela dokumentet och ser till att poängen stämmer. När redovisningen är klar sammanställs poängen och dokumentet skrivs under av ordförande, sportchef och akademichef.

Hur går tankarna i övrigt kring året som väntar för akademin?
– Vi har definitivt lite utmaningar framför oss, men ganska angenäma och roliga. Vi har en otroligt stabil ledarorganisation i pojkakademin med hög kompetens och driv att utbilda framtida elitfotbollsspelare. Utgångsläget kan jag inte klaga på. Samtidigt hade U19 totalt sett en svag säsong förra året, något vi gärna vill ändra på i år. Spelarna i den truppen ska även förberedas för seniorspel vilket vi kommer lägga energi på under året. U17 och U16 önskar vi ska hålla upp sin nivå från föregående säsonger, trots många nya spelare. U15 är ett nytt lag för i år som vi ser fram emot att ha i träning och spel. Det har varit en lucka på U15 i ett par år när seriespelet för U16 gjordes om. Truppen i U15 ser väldigt intressant ut och samarbetet med U16 kommer göra oss starka i den åldersgruppen. U10-14 har en spännande säsong framför sig där flera av lagen spelar internationella matcher under året, utöver seriespel och 3-4 träningar per vecka. Det ska bli väldigt kul att följa lagen under året på träningsplan och i matcher, avslutar Christian.

Är du intresserad av att söka till Djurgårdens Akademi eller övriga lag, klicka här för att anmäla dig.

 

FAKTA OM CERTIFIERINGEN

Tipselit akademi 

Det är 2015 års verksamhet som redovisas. Ett föreningsbesök genomfördes under perioden december 2017 till februari 2018. SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth, Thomas Westerberg, Hans Lindbom, Lars Jacobsson och Patrik Caro besökte klubbarna och klubbarnas ansvarige för ungdomsakademi eller motsvarande.

Syftet med certifieringen är att:

– kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutveckling i åldern 8-19 år
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande föreningarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för föreningen att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelarutveckling och ledarutveckling som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutvecklingen i ett internationellt perspektiv

Certifieringen ska vara ett levande dokument och ständigt utstå ifrågasättande och utvärdering. Ändringar i certifieringsmodellen skall först analyseras och beslutas i akademichefsgruppen

Verksamhetsområden

Modellen innehåller följande åtta områden och som värderas i form av poäng:

Verksamhetsområden Antal frågor Max poäng
A. Föreningens mål med ungdomsverksamheten 8 till 19 år 5 150
B. Spelarutveckling 13 250
C. Tränar- och ledarorganisation 14 250
D. Tränings- och matchfaciliteter 3 110
E. Föreningens skolsamverkan från 8 till 19 år 3 80
F. Föreningens samarbete med andra föreningar från 8 till 19 år          2 80
G. Rekrytering av spelare och ledare 4 80
H. Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten
Totalt A-H 1000

Områdena A-G kan ge maximalt 1 000 poäng. H har inget poängtak utan är avhängigt av hur många av de spelare som tillhört föreningen i åldrarna 12-19 som debuterat i elitsammanhang.

Föreningen ska ha minst 500 poäng på A-H för att bli certifierad som SEF Akademi

Antal uppnådda poäng ger följande nivåindelning i form av stjärnor:

Beteckning Poäng Nivå
SEF Akademi 500 poäng eller mer
SEF Akademi 750 poäng eller mer
SEF Akademi 1 000 poäng eller mer
SEF Akademi 1 500 poäng eller mer
SEF Akademi 2 000 poäng eller mer

Attachment

l