Fem stjärnor till Djurgårdens Akademi

Djurgårdens Akademi kan numera titulera sig som femstjärnig. Högsta möjliga betyg och ett glädjande besked för akademichef Tommy Davidsson.

Varje år delar SEF ut betyg till föreningarnas akademiverksamheter baserat på poängskörden i ett antal olika kriterier kallade A-H (det handlar om föreningens mål, spelarutveckling, organisation m.m, mer fakta om detta finns längre ner i artikeln).
För Djurgårdens del innebär summeringen av 2016 en höjning upp till fem stjärnor av fem möjliga. Ett välkommet och efterlängtat besked för Djurgårdens akademichef Tommy Davidsson som hela tiden jobbar idogt för att förbättra verksamheten.

Det är framför allt kurvan för kriterium H – sportsliga resultat av ungdomsverksamheten – som har varit stigande under de senaste åren. Ett resultat som uppnåtts genom den metodik och det arbete som sker kontinuerligt i verksamheten, enligt Tommy Davidsson.
– När en extern bedömare betygsätter oss får vi cred för det nu och extra roligt just med H:et, det sportsliga reslutatet av verksamheten där vi har haft 29 spelare under de åtta senaste åren som har tagit sig till elitfotbollen. Det är ett otroligt glädjande resultat med tanke på att man brukar säga att en spelare per juniorkull är ett bra resultat. Av de här 29 spelarna är det 14 som har debuterat i vårt A-lag, antingen under juniortiden eller precis efter. De andra 15 har valt den så kallade Elliot Käck-vägen: att gå via en annan klubb i Allsvenskan, Superettan eller division 1.
– Så om man ska lyckas med spelarutveckling har vårt H varit väldigt bra och jag tror att till exempel 2015 var vi tillsammans med två andra klubbar den förening som fick fram flest elitspelare det året. Ett kvitto på att vi har en bra verksamhet som möjliggör ett eventuellt kommande elitspel. Det är ju syftet med Akademin tillsammans med fysisk och social fostran och den biten är ju lika viktig. Det är därför man sätter sina barn i idrottsrörelsen, berättar Tommy.

”Jag tror att man måste ha en väldigt tydlig väg och det har vi idag.”

Att kontinuitet och övertygelse är viktiga beståndsdelar för att lyckas  i akademiverksamheten framgår tydligt under samtalet.
– Jag tror att man måste ha en väldigt tydlig väg och det har vi idag. Men sedan måste man också ha en väg som tränarna verkligen följer, så att de inte kör av vägen för ofta. Gör de det, vilket händer väldigt sällan, så är jag där och knuffar upp dem på vägen igen. Vi har helat tiden en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten, säger Tommy som menar att det är många olika faktorer som bidrar till att verksamheten ger resultat
– Jag tror att det har varit en styrka att vi har fått jobba i lugn och ro i så många år. Det här har varit ett projekt i Djurgården där vi har fått ekonomiska styrmedel och det har varit viktigt. Sedan har även Hjorthagen med vinterträningsmöjligheterna varit en framgångsfaktor, där Mats Jansson gjort ett kanonjobb. En annan bidragande orsak har varit att vi har kunnat behålla våra duktiga tränare. Det är klart att några enstaka byts ut men det är väldigt få som slutar. Vilket också är ett kvitto på att vi gör något bra och att man trivs i miljön.

I grund och botten handlar det om att göra ett vägval och stå fast vid det eftersom resultaten av förändringar inom den här typen av verksamhet kan avläsas först efter 8-10 år.
– Jag kan inte säga någonting om andra klubbars vägar. Jag kan bara prata om vår väg och betydelsen av att ha en väg som man inte avviker ifrån. Det finns otroligt mycket synpunkter kring den här typen av verksamhet och därför är det skönt att vi har en så tydlig struktur. Det underlättar det beslutsfattande som sker där vi alltid kan luta oss mot verksamhetsplanen.

Höjningen av betyget till fem stjärnor påverkar inte den egentliga verksamheten, men det ger å andra sidan vissa andra fördelar, menar Tommy.
– Det förändrar ju ingenting rent arbetsmässigt, men PR-mässigt blir det ju en fördel för oss. Även i samtal med eventuella spelare, både internt och externt, samt föräldrar och agenter så är det ingen nackdel att vi nu tillhör finrummet. Där ska vi ju också vara och vi var där i kategorierna A till G (se fakta nedan) redan 2010 och det är ju det som ger spelare så småningom. Det handlar om föreningens mål, spelarutveckling, metodval, organisation m.m. Vi har 946 poäng där och det innebär att vi är i toppskiktet av landet. Sedan blir ju kategori H en frukt av det arbetet som görs i A till G.

Ett arbete som hela tiden måste övervakas och optimeras för att lyfta verksamheten ytterligare.
– Det krävs ju att vi hela tiden utvärderar och utvecklar oss och varje år har vi flyttat poängskörden uppåt. Så vi blir egentligen inte duktigare nu men vi har förbättrat vägen vi rör oss på. Små kliv framåt varje år som nu gör att vi får det här betyget, förklarar Tommy som är noga med att betona att det är ett lagarbete som utförs – även om han vill lyfta fram en person som har betytt mycket för akademin men som inte syns alltför mycket utåt.
– Bosse ”Bagis” Andersson är en person som bör krediteras här. Han har ju gjort ett hästjobb i det här arbetet och nu närmast ska han och jag gå igenom och följa upp det 120-sidiga dokumentet för att hitta ytterligare förbättringsområden. Vi kommer säkert att hitta lite nya saker vi kan putsa på så att vi kan lyfta verksamheten med några nya kliv framåt till nästa år, avrundar Tommy.

Fakta om certifieringen

Tipselit akademi 2016

Det är 2015 års verksamhet som redovisas. Ett föreningsbesök genomfördes under perioden december 2015 till februari 2016. SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth, Thomas Westerberg, Hans Lindbom, Lars Jacobsson och Patrik Caro besökte klubbarna och klubbarnas ansvarige för ungdomsakademi eller motsvarande.

Syftet med certifieringen är att:

– kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutveckling i åldern 8-19 år
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande föreningarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för föreningen att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelarutveckling och ledarutveckling som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutvecklingen i ett internationellt perspektiv

Certifieringen ska vara ett levande dokument och ständigt utstå ifrågasättande och utvärdering. Ändringar i certifieringsmodellen skall först analyseras och beslutas i akademichefsgruppen

Verksamhetsområden

Modellen innehåller följande åtta områden och som värderas i form av poäng:

Verksamhetsområden Antal frågor Max poäng
A. Föreningens mål med ungdomsverksamheten 8 till 19 år 5 150
B. Spelarutveckling 13 250
C. Tränar- och ledarorganisation 14 250
D. Tränings- och matchfaciliteter 3 110
E. Föreningens skolsamverkan från 8 till 19 år 3 80
F. Föreningens samarbete med andra föreningar från 8 till 19 år          2 80
G. Rekrytering av spelare och ledare 4 80
H. Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten
Totalt A-H 1000

Områdena A-G kan ge maximalt 1 000 poäng. H har inget poängtak utan är avhängigt av hur många av de spelare som tillhört föreningen i åldrarna 12-19 som debuterat i elitsammanhang.

Föreningen ska ha minst 500 poäng på A-H för att bli certifierad som SEF Akademi

Antal uppnådda poäng ger följande nivåindelning i form av stjärnor:

Beteckning Poäng Nivå
SEF Akademi 500 poäng eller mer
SEF Akademi 750 poäng eller mer
SEF Akademi 1 000 poäng eller mer
SEF Akademi 1 500 poäng eller mer
SEF Akademi 2 000 poäng eller mer

Attachment

l