Fotbollsfestivaler 2017   

Under maj månad arrangerar Djurgården Fotboll, Spårvägens FF, Konyaspor och Kista SC halvdagar tillsammans med lokala lågstadieskolor för att introducera glädjen i att spela fotboll för nästa generations stockholmare.
– Vi vill skapa situationer där alla vinner. Barn och ungdomar har mycket att vinna på att komma in i föreningslivet, både rörande deras hälsa men även gällande andra faktorer så som laganda, självkontroll och konstruktiva sociala miljöer som återfinns i idrottsrörelsen. Även samhället vinner om vi får flera barn och unga att röra på sig oftare då vi har ohälsotal som vi behöver vända och självfallet vinner de lokala föreningarna om flera barn söker sig till deras verksamheter. Vi tror även att Djurgården Fotboll vinner om fler barn spelar fotboll. Så många som möjligt så länge som möjligt, säger Staffan Holmberg från Djurgården Fotboll.

Fotbollsfestivalerna är en utveckling och del av den organiserade spontanfotboll som Djurgården Fotboll driver runt om i Stockholm, det görs både genom dagar med lokala skolor, öppnandet av idrottshallar på kvällar och helger samt ett antal andra aktiviteter vilka fortfarande är under uppbyggnad.

Staffan Holmberg fortsätter:
– Fotbollsfestivalerna är ett spännande första steg kring hur vi kan öka mängden spontanidrott i vår stad. Det behövs fler möjligheter för barn och unga att idrotta, inte för att konkurrera med existerande föreningsverksamhet utan för att komplettera den och då behöver det finnas en tydlig koppling mellan spontanidrott och det lokala föreningslivet. Det handlar även om att vi som förening behöver kunna bidra i alla led, allt från den elitförberedande akademiverksamheten till fotbollsmatchen på gatan. Som hela Stockholms lag är det naturligt för oss att vara en del av människorna i vår gemensamma stads vardag.

Djurgården Fotboll bidrar i detta med den organisatoriska kunskap vi besitter som storklubb och den trovärdighet som följer av att ha bedrivit verksamhet i Stockholm i över 126 år. I övrigt ryms verksamheten inom det övergripande arbete vilket redan sker med våra samarbetsföreningar.

Tycker du att det låter spännande och har några frågor är du välkommen att höra av dig till Staffan Holmberg på staffan.holmberg@dif.se

 

Attachment

l