Från årsmötet 2017

 

229 medlemmar fanns på plats i aulan på GIH när Djurgården Fotboll på torsdagskvällen höll årsmöte. Ordförande Lars-Erik Sjöberg inledde med att hälsa alla välkomna och berätta sin syn på året som gått. Efter det valdes Johan Winnerblad till mötets ordförande, vi tackar Johan för hans insats.

Henrik Berggren berättade om årsredovisningen och ekonomin 2016. Nedan de siffror ur årsredovisningen som presenterades för mötet.

 

2016

2015

Omsättning

160 271 511

105 506 223

Resultat före avskrivningar

43 058 056

4 881 464

Årets resultat

36 664 638

2 011 538

Eget kapital

53 421 048

16 746 411

Balansomslutning

110 754 991

99 286 180

Justerat rörelseresultat

negativt

negativt

 

2016

2015

+/-

Publikintäkter (mkr)

35,2

37,8

-2,6

Kommersiella intäkter

29,8

27,3

+2,5

Medlemsintäkter

2,7

3,9

-1,2

Spelartransfers

49,2

3,7

+45,5

Totala kostnader

117,2

100,6

+16,6

Medlemmar

12 056

12 868

-812

Henrik drog även fokuspunkter för 2017
•    Publik och kommersiella intäkter
•    Souvenirbutik
•    Medlemskonceptet
•    Marknadsföring/kommunikation

Vid punkterna val av ordförande och styrelse gick årsmötet på valberedningens förslag.
Lars-Erik Sjöberg blev omvald som ordförande på ett år. Patrik Nilsson blev omvald för två år och nyinvalda i styrelsen på två år blev Linda Langermo, Johan Arneng och Alexander af Jochnick. I styrelsen ingår även Gustaf Törngren, Ellinor Persson och Claes-Göran Sylvén som vid förra årsmötet blev invalda på två år samt hedersledamoten Per Kotschack.

Även vad gäller revisorer gick årsmötet på valberedningens förslag med omval av Bengt E Lindbergh  och Deloitte med Henrik Nilsson som huvudansvarig som ordinarie revisorer och Björn Lindbergh (omval) och Deloitte med Andreas Frountzos som huvudansvarig som suppleanter.

Slutligen valdes Per-Erik Hasslert (sammankallande), Gustav Guggenheimer, Jens Fylkner och Magnus Öhrman om som valberedning

De avgående styrelseledamöterna Mikael Pawlo och Anders Grönhagen tackades av för sina insatser med blommor.

Det fanns två motioner att ta ställning till på mötet. Läs mer om dessa och styrelsens yttrande här.
I enlighet med motionsställarnas åsikter gick årsmötet på styrelsens förslag i båda fallen.

Avslutningsvis delade ett flertal priser ut enligt följande.

Årets Djurgårdare i herrlaget
Här föll valet på Elliot Käck som bland annat var ensam i laget om att starta samtliga 30 allsvenska matcher 2016.

Årets Djurgårdare i damlaget
Årets pristagare blev Emilia Appelqvist som var en viktig spelare under lagets debutsäsong i Allsvenskan och dessutom tog OS-silver med landslaget.

Årets DIF-insats
Bengt E Lindbergh och Björn Lindbergh mottog detta pris för sina ideella insatser för Djurgården sedan tidigt 70-tal, Bengt och Björn är i dag revisorer i föreningen.

Årets junior
Årets pristagare blev Joseph Ceesay som tyvärr var sjuk och inte kunde vara på plats och motta priset.

Årets flickspelare
Julia Westergren tog hem detta pris efter en fin säsong i F19 som hösten 2016 gav henne ett A-lagskontrakt med damlaget.

Stipendium från Kurt Hammargrens Minnesfond
Detta resestipendium på 5 000 kr tilldelades Linus Pettersson Parnevik, en seriöst och hårt jobbande junior som är ett bra föredöme för unga spelare.

Efter årsmötet var det meningen att ett extra föreningsmöte skulle hållas för att ta beslut om omarbetade stadgar. Dessa frågor hänsköts dock till kommande årsmöte varför föreningsmötet aldrig blev av.

Attachment

l