Från medlemsmötet

 

På torsdagen höll Djurgården Fotboll medlemsmöte på GIH. Omkring etthundra medlemmar fanns på plats för att ta del av informationen från ansvariga inom Djurgården Fotboll.

Djurgården Fotbolls ordförande Lars-Erik Sjöberg inledde mötet med att hälsa alla välkomna. Han berättade  . Inledningsvis fokuserade man på de kommersiella intäkterna, sedan har man bland annat tittat på souveniraffären och nu är det medlemmar och publik som är i fokus.

Henrik Berggren berättade om vad som hänt 2017 och hur han ser på 2018 där han berörde flera av de ämnen som senare i agendan beskrevs på en mer detaljerad nivå. Henrik nämnde bland annat de fokusområden som finns 2018:

 • Publik och arrangemang
 • Avsluta arbetet med medlemsfrågan
 • Digitalisering (DIF.se, CRM, Mina Sidor etc)
 • Anläggningar
 • Vår Stad (samarbete med DIF Hockey)
 • Hjorthagens verksamhet

Valberedningen berättade om sina tankar inför årsmötet 2018, mer om deras förslag finns här.

Tomas af Geijerstam presenterade publik- och biljettsiffror för 2017 samt mål för 2018

SUMMERING 2017
Herr

 • Säsongskort: 9.296 (2.114 klack). Status 14/2 2017: 7.137 (1.385 klack)
 • Publik premiär: 26.648
 • Publiksnitt: 16.241
 • Biljettsnitt: 18.544

Dam

 • Säsongskort: 153
 • Publiksnitt: 536

MÅLSÄTTNING 2018

 • Säsongskort: 10.000 (2.500 klack)
 • Status 14/2 2018: 7.302 (1.040 klack)
 • Publik premiär: 25.000
 • Publiksnitt: 18.400
 • Biljettsnitt: 18.400

Dam

 • Säsongskort: 300
 • Publiksnitt: 600

Daniel Bergström berättade därefter om planen och strategierna för att öka publiken på lång och kort sikt. Under hösten har ett stort arbete lagts ner för att analysera och få in riktiga uppgifter i den nya CRM-databasen vilket ger oss möjlighet att rikta in oss på specifika målgrupper med olika budskap i marknadsföringen. Det blev även en förhandstitt på den nya hemsidan som är under framtagande.

Tommie Lindberg berättade om ”Medlemsaffären”. Uppdraget handlar om att utarbeta konkreta aktiviteter med fokus på medlemsvård och rekrytering av nya medlemmar och målsättningen är att nå 18 000 medlemmar till år 2022. En del av detta arbete inkluderar den medlemsundersökning som nyligen skickades ut digitalt till mer än 15 000 Djurgårdare.

Filip Lundberg, hållbarhetsansvarig, berättade om den gemensamma satsningen Vår Stad som Djurgården Fotboll gör tillsammans med Djurgården Hockey. Vår Stad är ett samlingsbegrepp för Djurgårdens  arbete i Stockholm vad gäller upplevelseidrott, föreningsidrott och spontanidrott i samverkan med staden, näringslivet och stockholmarna. Därefter presenterade Filip spontanidrottskonceptet Urban Sports, den mobila idrottsplatsen. Urban Sports skapar aktiviteter för barn och ungdomar på skolor, på fotbollsplaner och i ishallar och andra platser runt om i Stockholms län. Utifrån lokala behov och i samarbete med andra är ambitionen att sänka trösklar och skapa nya möjligheter för fler att idrotta tillsammans med Djurgården.

Joel Riddez presenterade damlagets nyförvärv och berättade om planering och mål för säsongen och Bosse Andersson gjorde motsvarande presentation för herrlaget, två mycket uppskattade inslag.

Tack alla som var på plats.

Attachment

l