Glädjande besked för Djurgårdens spontanidrott

Stockholms Stad ger Djurgården Fotboll och Kista SC förtroende att utveckla spontanidrotten i Järva. 

Djurgården Fotboll har sedan 2006 bedrivit spontanfotboll under namnet “Drive-In Fotboll” i Järvaområdet. Djurgården Fotboll ansökte i december om möjligheten att få utveckla verksamheterna i Spånga Fotbollshall och i Rinkeby Ungdomens hus tillsammans med den lokala idrottsföreningen Kista SC. Djurgården Fotboll och Kista SC har totalt beviljats närmare en miljon kronor (996 000 kr) för detta ändamål. Samtidigt blir Drive-In Fotbollen en integrerad del av Djurgården Fotbolls nya koncept Urban Football som blir det nya samlingsnamnet för Djurgården Fotbolls samlade engagemang i Stockholms ytterstadsområden. Alltifrån breddfotboll, skolturneringar, A-lags-aktiveringar till sponsor-engagemang. Redan på tisdag är vi medarrangör till en påskturnering i Spånga.
– Djurgårdens IF är hela Stockholms lag och för oss är det oerhört viktigt att våra spontanaktiviteter är en del av vår kärnverksamhet, det är därför väldigt glädjande att staden nu väljer att bevilja vår ansökan så att vi kan fördjupa vår samverkan med Kista SC i Järvaområdet. säger Staffan Holmberg, projektledare i Djurgården Fotboll.

Den beviljade ansökan innebär en utökning av verksamheten i Rinkeby Ungdomens hus till två kvällar i veckan och en mycket välbehövlig personalförstärkning i Spånga Fotbollshall, samtidigt som Ärvingehallen och Tenstahallen kommer att drivas i annan regi.

Staffan Holmberg utvecklar:
– För oss har det varit A och O att ha med en lokal idrottsförening i den här satsningen och den förening vi bedömer är bäst lämpade för detta är Kista SC som redan är en av våra samarbetsföreningar. Ledarna i Spånga Fotbollshall och i Rinkeby har ställt sig positiva till detta medan Tensta och Ärvingehallen har föredragit att gå en egen väg. Vi kommer att vara behjälpliga i den överlämningen i den utsträckning man önskar. Verksamheterna kommer därför att utvecklas tillsammans med stadsdelarna för tillfället även om vår förhoppning är att vi i framtiden återigen kan driva verksamhet i både Ärvinge och Tensta.

För Djurgården Fotboll och Kista SC samt alla ledare var beskedet efterlängtat då det innebär att vi nu kan blicka framåt och utveckla de andra delarna av engagemanget i Järva. I det ingår bland annat ett utvecklande av en stark och bred ungdomsverksamhet, gemensamma skolsamarbeten med turneringar och arbetstillfällen via sponsorer med mera.

Staffan Holmberg avslutar:
– Vi är stolta över att vara en del av Järvas framtid och erbjuda riktiga möjligheter för både barn, ungdomar och föräldrar tillsammans med Kista SC. Det handlar om en stolthet över att vara på plats, att inte bara prata vackert utan att faktiskt agera. Det är det som kännetecknar Djurgårdens IF och vi är väldigt glada att Stockholms Stad delar vår tro på Järvas potential och att vi får ett förtroende att tillsammans med Kista SC driva det här arbetet framåt.

Attachment

l