Inför årsmötet 2017


Årsredovisning och information inför Djurgården Fotbolls årsmöte samt extra föreningsmöte den 9 mars.

Djurgården fotbolls årsmöte kommer att hållas i stora aulan på GIH som ligger ovanför backen vid Klocktornet på Stadion.

Alla medlemmar i Djurgården Fotboll hälsas välkomna till årsmötet! Självklart går det att bli medlem på plats.

Vad: Årsmöte i Djurgården Fotboll
När: Torsdagen den 9 mars klockan 18:00
Var: Stora Aulan GIH

På mötet kommer årsredovisningen och övrig nödvändig information att finnas till hands, men redan nu finns dessa dokument tillgängliga nedan.

Direkt efter årsmötet kommer Djurgården Fotboll att ha ett extra föreningsmöte då förslag till stadgeändringar kommer att behandlas.

Vad: Extra föreningsmöte i Djurgården Fotboll
När: Torsdagen den 9 mars omkring klockan 19:00
Var: Stora Aulan GIH

Länkar till handlingar

Årsredovisning Djurgården Fotboll 2016

Stadgar Djurgården Fotboll inklusive agenda

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Motioner till årsmötet 2017
Det har inkommit två motioner till årsmötet, dessa samt styrelsens svar återkommer vi med inom kort.

Förslag omarbetade stadgar

Nya stadgar i sin helhet

Instruktion till valberedningen

 

Kommentar till årsredovisningen 2016

Årets resultat uppgår till +36,7 mkr, mycket tack vare stora spelartransfers under 2016.

Det egna kapitalet har ökat till 53,4 mkr vilket gör att vi når målet att det egna kapitalet ska uppgå till minst 25 procent av omsättningen.

Ett av föreningens ekonomiska mål är fortsatt att nå ett positivt rörelseresultat före spelartransfers. Publikintäkterna och medlemsintäkterna har minskat under 2016 vilket delvis förklarar att vi inte når detta ekonomiska mål, trots att de kommersiella intäkterna från företagsförsäljning har ökat under året.

l