Information från Stockholm Live

Information från Stockholm Live angående test av metalldetektorer på Tele2 Arena.

Som en del i utvecklingen av det övergripande trygghetsarbetet på arenorna i Globenområdet har Stockholm Live under förra året installerat metalldetektorer (larmbågar) i arenorna Hovet och Ericsson Globe. Installationerna av metalldetektorer har gett ett förbättrat resultat gällande snabbare inpassering för och mindre andel muddringar av besökare samt en bättre arbetsmiljö för personal. Metalldetektorer har även blivit ett väl fungerande komplement till övrigt trygg- och säkerhetsarbete i arenorna.

Under en period under våren och sommaren kommer Stockholm Live att testa metalldetektorer på Tele2 Arena under en period. Detta som en första pilot för att testa logistik, arbetsprocess och som komplement till det övergripande trygghetsarbetet på Tele2 Arena. Det utvalda testområdet är entré V i arenans nordöstra hörn.

För dig som ska gå på match eller annat evenemang på Tele2 Arena
De nya metalldetektorerna fungerar som ett stöd i att se till att otillåtna föremål av metall inte tas med in på arenorna. I och med att detta är en nyhet för många besökare så kan det innebära att publikinsläppet inledningsvis kan ta något längre tid, innan alla vant sig vid att passera detektorerna. Därför rekommenderar vi dig att som alltid komma i god till arenan vid de kommande hemmamatcherna. För att göra inpasseringen genom metalldetektorerna så snabb som möjligt uppmanar vi dig att ha biljett, mobiltelefon och alla plånbok/betalkortshållare i händerna när du passarar detektorerna.

För Djurgårdens publik kommer testet av metalldetektorer i entré V att inledas från matchen mot AFC Eskilstuna den 27 maj. För Hammarbys publik kommer det att inledas från matchen mot Jönköping Södra den 28 maj. Pilottestet av metalldetektorerna vid Tele2 Arena kommer att fortgå under en period framåt vid samtliga evenemang på Tele2 Arena.

OBS! Tänk på – detta får du aldrig ha med dig in på arenan
•    Alkohol och andra droger
•    Pyrotekniska pjäser
•    Vapen eller andra farliga föremål
•    Vid andra arrangemang än fotboll är foto- och ljusutrustning såsom system- eller filmkamera ej accepterat att medhava in på arenan utan tillstånd från arrangör. Vid fotbollsmatcher där Hammarby och Djurgården är arrangör godtas medhavda systemkameror.

Tips för en smidig inpassering till Tele2 Arena via metalldetektorerna:
•    Ha din biljett redo i anslutning till säkerhetskontrollen.
•    Om du har ytterkläder underlättar du genom att öppna upp ytterkläderna för visuell kontroll.
•    Tänk på att inte ha lösa saker i fickorna.
•    Ta ur bärbara datorer och annan elektronisk utrustning ur eventuella fodral.
•    Upptäcks det att du har med dig otillåtna saker kommer de att tas ifrån dig för att du ska kunna gå in i arenan.
•    Lämna större väskor hemma

l