Julhälsning från Valberedningen

Vi ledamöter i Valberedningen är nu klara med vårt arbete för att kunna presentera ett förslag om styrelsesammansättning 2017 till kommande årsmöte i Djurgården Fotboll. Detaljer kring förslaget kommer att presenteras först under januari månad på DIF.se. Redan nu kan vi dock meddela att vi kommer att föreslå förändringar av styrelsens sammansättning. Det är vår övertygelse att det förslag vi presenterar såväl tar vara på kontinuiteten i styrelserummet samt tillgodoser behov av kompetens och styrkor för att föra föreningen framåt. Intervjuer kommer att hållas med samtliga styrelseledamöter och presenteras på DIF.se.

I enlighet med tidigare årsmötesmotion strävar Valberedningen efter ökad transparens mot samtliga medlemmar i sitt arbete. Vi kommer utöver förslag och intervjuer som presenteras på DIF.se även att göra oss själva tillgängliga. Det innebär intervju med Valberedningen på DIF.se samt att vi gör oss tillgängliga innan årsmötet för frågor, förslag och funderingar. Vill du komma i kontakt med oss redan nu så nås vi på valberedning@dif.se.

Sist men inte minst vill vi önska alla Djurgårdare en God Jul och ett Gott Nytt År.

För Valberedningen,

Per-Erik Hasslert
Gustav Guggenheimer
Jens Fylkner
Magnus Öhrman

l