Kallelse till årsmöte 2018

Onsdagen den 7 mars, med start klockan 18.00, håller Djurgårdens IF Fotboll årsmöte. Mötet kommer att hållas i stora aulan på GIH som ligger ovanför backen vid Klocktornet på Stadion. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan mötet, det vill säga den 14 februari, och skickas till info@dif.se.

Alla medlemmar i Djurgården Fotboll hälsas välkomna till årsmötet! Självklart går det att bli medlem på plats.

Inför årsmötet kommer det torsdagen den 15 februari klockan 18:00 att hållas ett medlemsmöte på samma plats.

 

l