Kallelse till extra föreningsmöte

Härmed kallar styrelsen i Djurgården Fotboll till extra föreningsmöte den 9:e mars kl 19:00.

Mötet kommer att hållas i omedelbar anslutning till ordinarie årsmöte i GIH-aulan. På mötet behandlas förslag till stadgeändringar. Skälet till att detta görs vid extra föreningsmöte är rent formellt.

Enligt stadgarna ska underlaget till stadgeändringar delges i samband med kallelsen. Då arbetet med att finslipa detaljerna i de omarbetade stadgarna fortfarande pågick då kallelsen till ordinarie årsmöte gick iväg – och vi inte vill skjuta frågan till 2018 – så har vi valt att kalla till detta extra föreningsmöte. Det kommer att hållas direkt efter årsmötet där medlemmarna får ta ställning till de omarbetade stadgarna.

Styrelsen Djurgården Fotboll

Klicka här för mer information rörande förslaget till stadgeändringar.

l