Läs publikundersökningen på MittDIF

Publikundersökningen är nu genomförd och tillgänglig för medlemmar i Djurgården Fotboll – ett viktigt led i arbetet med att locka fler Djurgårdare till våra allsvenska matcher på Tele2 Arena.

Inför säsongen 2018 så beslutade Djurgården Fotboll att en mer djupgående analys av arenaupplevelsen på Tele2 Arena skulle genomföras. En publikundersökningen ibland Djurgårdare genomfördes i perioden 22 februari – 12 mars 2018.

Ett fokusområde för analysen var att identifiera drivkrafter som lockar publik och sk. barriärer som på något sätt gör det svårt att erbjuda alla Djurgårdare en positiv upplevelse vid ett besök på Tele2 Arena.

Precis som med medlemsundersökning så bjöd Djurgården Fotboll in över 14 000 Djurgårdare att besvara publikundersökningen, totalt 3 095 kvalitetssäkrade webintervjuer inklusive fritextsvar samlades in vilket är ett statistiskt säkrat urval från vår mest hängivna publik.

I undersökningen ombads man att ge sin syn på allt som sker inför, under och efter en match på arenan.  I undersökningen gavs det utrymme för deltagarna att lämna kommentarer, sk. fritextsvar, och det gjorde över hälften av de som deltog i undersökningen.

Med publikundersökningen som en grund så har olika initiativ genomförts under säsongen. En del av dessa mer kortsiktiga aktiviteter redovisades på GIH i samband med medlemsmötet den 27 augusti. En presentation från medlemsmötet har tidigare gjorts tillgänglig för medlemmar på MittDIF.

Undersökningen genomfördes tillsammans med Upplevelseinstitutet och publikundersökningen samt en längre text som sammanfattar innehållet finns nu tillgänglig för medlemmar att läsa på MittDIF. Första gången man besöker MittDIF så behöver man registrera sig på nedanstående länk och sätta ett lösenord; https://mittdif.se/login

Med vänlig hälsning
Djurgården Fotboll

Attachment

l