Medlemsmöte och årsmöte

 

Torsdagen den 15 februari klockan 18:00 är det medlemsmöte i Djurgården Fotboll i stora aulan på GIH.

Onsdagen den 7 mars klockan 18:00 är det dags för årsmöte i Djurgården Fotboll. Årsmötet hålls i stora aulan på GIH. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 februari och skickas till info@dif.se.

l