Medlemsmöten

Djurgården Fotboll har två till fyra medlemsmöten per år där medlemmarna har möjlighet att komma med rekommendationer och synpunkter på hur verksamheten bedrivs.

Senaste medlemsmöte:

En sammanfattning av Djurgården Fotbolls medlemsmöte måndagen den 9 februari (länk)

Nästa medlemsmöte:

17 februari