Nytt samarbete mellan fotbollen och hockeyn

 

Fotboll och hockey i samverkan för ett starkare Djurgårdens IF.

Nu tar vi ytterligare steg mot stärkandet av Djurgårdens IF position i Stockholm. Ett fördjupat samarbete inom frågor rörande CSR, hållbarhet och verksamhetsutveckling mellan fotbolls- och ishockeyföreningen, för att på sikt öka antalet supportrar, spelare och ledare och därmed även öka värdet för sponsorer att stötta verksamheterna samt stärka föreningens övergripande attraktionskraft.

Arbetet innebär att Djurgården Fotbolls CSR-ansvarige Filip Lundberg, tillsammans med kollegan Staffan Holmberg, kommer dela sina tjänster mellan Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey. På så sätt arbetar man tillsammans på ett kostnadseffektivt sätt för att driva utveckling och skapa modeller för utbyten av kunskap och idéer mellan föreningarna. Framförallt, är förhoppningen, att föreningarna tillsammans ska kunna uppvakta ännu fler människor och partners och tillsammans erbjuda dessa en ingång till, och relation med, Djurgårdens IF i olika former. Året om, på olika platser runt om i Stockholm utifrån en tydligt satt CSR-strategi. I en lite längre artikel än vanligt försöker vi med Filips hjälp bringa lite klarhet i något som tillsynes verkar något abstrakt. Detaljerna i strategin är Filip dock något förtegen om:

– Det är upp till oss att i handling visa att vi tror på det här och utifrån det bli bedömda. Jag tycker med det sagt att vi har en hel del bra idéer men en del får också växa fram med nya erfarenheter. Vi vill enkelt sammanfattat använda kraften i Djurgårdens varumärke. Våra representationslag och akademier är dragloken som vi har för att nå ut till nya platser och målgrupper. Vår bredd och spets och vårt stora antal supportrar i Stockholm och övriga Sverige, gör oss till attraktiva samarbetspartners för både sponsorer, kommun och olika intresseorganisationer om vi kanaliserar engagemanget på rätt sätt och låter Djurgården fungera som inkluderande mötesplats för människor och verksamheter, säger Filip

Tillsammans kan föreningarna möta nya målgrupper och partners

Filip menar att, det faktum att Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey överlappar varandra i tid på året, kan vara en konkurrensfördel då det finns många evenemang att arbeta mot, året om, som alla innebär en möjlighet att bygga nya relationer med människor, organisationer och företag. Utöver det är Djurgården aktiva på ytterligare många andra platser årligen via ungdomsidrott och olika typer av samhällsengagemang. På så sätt kan förhoppningsvis många nya lojaliteter till Djurgården skapas via den breda plattform Djurgården trots allt är. Filip fortsätter:

– CSR (Corporate Social Responsibility) är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt, på gott och ont. Bra är att man kan anpassa det till sin egen verksamhet och i vårt fall sportens värld, med allt vad det innebär. Lite olyckligt är att det ibland, i samma sportens värld, uppfattas vara synonymt med sociala projekt. För oss handlar CSR ytterst om att ha en så bra verksamhet som möjligt utifrån de förutsättningar vi har att förhålla oss till. Vi ska ha en sjyst verksamhet som utvecklas och sköts ansvarsfullt oavsett verksamhetsområde. Samhällsengagemang blir således en del av vad vi som förening vill stå för och är integrerat med övriga verksamheter. Det gör vi lika mycket för vår egen skull, som för någon annans. Vi ska kunna stå för det vi gör och redovisa framgångar såväl som förbättringsområden. Det är det vi bedöms utifrån. De olika verksamheterna i Djurgården har stor nytta av varandra och vi får som mest framgång när de samverkar och stärker varandra. Vi vill helt enkelt berätta ännu mer om allt det positiva med Djurgården. Det finns så många fler positiva värden och berättelser som förtjänar att synliggöras i högre utsträckning. Vi gör faktiskt skillnad för många människor oavsett de är supportrar, spelare, ledare eller andra som kommer i kontakt med Djurgården via vårt samhällsengagemang.

Ytterstadssatsning exempel på samverkansområde med potential

Filip trycker på att föreningarna verkar i en komplex omgivning där hänsyn behöver tas till en rad intressenters förväntningar på föreningarna, och att om man lyckas med konststycket att göra de allra flesta intressenter nöjda, så har man kommit en bra bit på vägen:

– Ytterst ägs vi ju av våra medlemmar. Men vi har också en rad andra intressenter som vi behöver ha en bra relation till såsom till exempel samarbetspartners och kommunen. Ska vi ta ett konkret område som uppskattas av nästan alla våra intressenter, och inte minst våra supportrar, så är det vår ambition att bli ännu mer närvarande i Stockholms ytterstadsområden för att positionera Djurgården där via olika aktiviteter. Det är ett exempel bland många där jag är övertygad om, att en närmare samverkan mellan Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey, bidrar till att vår genomslagskraft blir större. Här finns en kombinerad samhällsnytta och kommersiell nytta om vi gör det rätt.

Mer information kommer i början av 2017

Filip Lundberg och Staffan Holmberg tillträder formellt de nya rollerna 2 januari 2017. Sedan tidigare arbetar Ove Eriksson som ansvarig projektledare i Ishockey för Alla. Ett arbetsnamn och grafisk profil kommer att tas fram och kommuniceras under januari månad, likaså en film som beskriver samarbetet i närmare utsträckning. Filip avslutar:

– Ett starkt Djurgårdens IF förutsätter att föreningen upplevs som en sympatisk och samhällsnyttig aktör i Stockholm med omnejd. Stockholm erbjuder många möjligheter men också utmaningar som behöver hanteras de närmaste åren och ett professionellt utfört CSR-arbete stärker föreningens möjligheter att själva ta kontroll över sin utveckling. Under 2017 hoppas jag att vi får en positiv respons ifrån supportrar, partners och andra relevanta intressenter i takt med att vi börjar arbeta för detta.

För frågor kontakta Filip Lundberg på filip.lundberg@dif.se eller 076-026 36 71

Attachment

l