Omval: Claes-Göran Sylvén

Sylven2

Claes-Göran Sylvén är föreslagen till omval i styrelsen. Här svarar han på frågor om sig själv och styrelsen.

Generella styrelsefrågor
(Dessa svar är gemensamma för hela styrelsen)

Hur många möten har styrelsen per år?
Vi försöker hålla oss till ett årsschema med ca 10 planerade styrelsemöten där vi har olika huvudteman vid varje möte. Sedan tillkommer det extra styrelsemöten vid vissa händelser eller när vi har behov av det.

Hur ser agendan ut på styrelsemötena? Finns det någon stående agenda?
Det finns några stående punkter på agendan på de ordinarie styrelsemötena och det är bland annat Ekonomi, Sport och Säkerhet.

Har man funderat på att skapa arbetsgrupper utanför styrelsen där välvilliga Djurgårdare skulle kunna ingå och bidra med tid, idéer, och kontakter?
Vi är beroende av många frivilliga insatser inom Djurgården Fotboll i stort och smått och det gäller även när det gäller styrelsen, Ett sådant permanent utskott under styrelsen är det Kommersiella utskottet som i sin tur har flera under arbetstrupper med välvilliga Djurgårdare som hjälper till. Annars försöker vi bilda olika arbetsgrupper efter behov och en sådan är arbetsgrupp är den som jobbar med att se över våra stadgar där personer med olika kompetens hjälper oss.

Frågor till Claes-Göran Sylvén

Vad är din roll i styrelsen? Har du något specifikt ansvar?
Alla representerar i alla frågor, och med det är min syn att man inte har sina specialområden, formellt. Däremot kan man ha sina områden där man kanske bidrar mer än i annat. Mina områden är då att verka för att jobba mot långsiktiga strategiska planer som noggrant skall följas upp och förnyas varje år. Därutöver har jag en bestämd uppfattning att verksamhet och ekonomi måste gå hand i hand, vilket blir planens viktiga uppgift, och frågor som jag stressar extra mycket.

Vilka personliga egenskaper har du mest nytta av i styrelsearbetet?
Min erfarenhet att driva verksamheter/organisationer, och då inte minst att jag har en erfarenhet att driva verksamheter där det finns federativa inslag, det vill säga där man får hantera saker utifrån en representativ demokrati och verka för att få med de stora massorna, ha ”örat mot backen” men samtidigt inte vara rädd för att ta nödvändiga beslut.

Vilka områden ser du som mest prioriterade för styrelsen?
Att upprätta en långsiktig plan som verkar för att hela föreningen utvecklas, och bygger upp de nödvändiga fundament för att vara en fotbollsförening som vill verka och konkurrera i den yttersta eliten inom sitt segment. För detta är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv och bygga upp en stabil ekonomi samtidigt som organisation och ungdomsverksamhet byggs på ett sådant sätt så det stöttar verksamhetens mål.

Har du personligen drivit några frågor i styrelsen under året?
Precis som jag beskriver ovan så är mitt fokus att vi driver frågorna så vi följer den plan som vi upprättat, och om det är nödvändigt gör de korrigeringar som är nödvändiga.

Inom vilka områden har Djurgården varit bra eller mycket bra under det gångna året?
Djurgården drivs på ett ansvarsfullt sätt där man tar ansvar för alla delar inom sin verksamhet. Ytterst och mest synligt är att man positionerat sig som ett lag i det övre skiktet i Allsvenskan samtidigt som man har balans på ekonomin.

Vad skall DIF bli mycket bättre på under 2016?
Fortsätta stärka alla sina delar i verksamheten mot ett långsiktigt mål att vara en av Sveriges bästa fotbollsföreningar.

Vad är det vanligaste missförståndet avseende styrelsens ansvar och arbete?
Tydligheten i ansvaret mellan organisation och styrelsen. Att styrelsen kan bli allt för operativ, och med det kan otydlighet i ansvarsfördelning uppstå.

Attachment

l