Omval: Ellinor Persson

Ellinor2
Ellinor Persson är föreslagen till omval i styrelsen. Här svarar hon på frågor om sig själv och styrelsen.

Generella styrelsefrågor
(Dessa svar är gemensamma för hela styrelsen)

Hur många möten har styrelsen per år?
Vi försöker hålla oss till ett årsschema med ca 10 planerade styrelsemöten där vi har olika huvudteman vid varje möte. Sedan tillkommer det extra styrelsemöten vid vissa händelser eller när vi har behov av det.

Hur ser agendan ut på styrelsemötena? Finns det någon stående agenda?
Det finns några stående punkter på agendan på de ordinarie styrelsemötena och det är bland annat Ekonomi, Sport och Säkerhet.

Har man funderat på att skapa arbetsgrupper utanför styrelsen där välvilliga Djurgårdare skulle kunna ingå och bidra med tid, idéer, och kontakter?
Vi är beroende av många frivilliga insatser inom Djurgården Fotboll i stort och smått och det gäller även när det gäller styrelsen, Ett sådant permanent utskott under styrelsen är det Kommersiella utskottet som i sin tur har flera under arbetstrupper med välvilliga Djurgårdare som hjälper till. Annars försöker vi bilda olika arbetsgrupper efter behov och en sådan är arbetsgrupp är den som jobbar med att se över våra stadgar där personer med olika kompetens hjälper oss.

Frågor till Ellinor Persson

Vad är din roll i styrelsen? Har du något specifikt ansvar?
Jag är ansvarig för säkerhet (sedan två år) och kommunikation. Jag är dessutom viceordförande.

Vilka personliga egenskaper har du mest nytta av i styrelsearbetet?
Nu känns det som om jag är med i en Luciatävling. Jag har svårt att framhäva mig på det här sättet men en egenskap jag haft väldig nytta av under mina tio år som ledamot är att jag inte är det minsta konflikträdd

Vilka områden ser du som mest prioriterade för styrelsen?
Naturligtvis ekonomin, men vi sätter ju upp strategiska planer för annat också som vi ser till att följa.

Har du personligen drivit några frågor i styrelsen under året?
Som ansvarig för kommunikation är det den strategiska kommunikationsplanen. Men nästan allt sker ju i dialog. Jag och Jonas Riedel (kommunikationsansvarig) har ett mycket bra samarbete. Som säkerhetsansvarig är det ju en mängd frågor inom säkerheten. En viktig fråga i år är till exempel att se till så att det blir enklare att ha laglig pyroteknik på våra arrangemang. Jag är grymt imponerad av Mats som är säkerhetsansvarig och än så länge är det jag som lär av honom även om jag är bra på att ställa kontrollfrågor och kräva rapporter om allt. Alla i styrelsen är dock drivande i alla frågor. Det finns ju inte någon som sitter helt tyst oavsett vad vi pratar om. Jag brinner för vår barn- och ungdomsfotboll och tycker det är viktigt att vi får upp fler spelare från akademin till vårt A-lag men den frågan driver Anders (Grönhagen) och Gustaf (Törngren).

Inom vilka områden har Djurgården varit bra eller mycket bra under det gångna året?
Djurgårdsandan som växer med olika projekt ex ENABLE som vår egen Filip (Lundberg) tagit initiativ till. Ska vi lösa de problem vi har så måste det ske genom samverkan! Ekonomin, från totalhaveri till stabilitet. Heja Henrik!

Vad skall DIF bli mycket bättre på under 2016?
Ännu bättre ekonomi genom bättre försäljning. Bättre placering i Allsvenskan. För styrelsens del, se till att någon endaste gång hålla tidsschemat under ett möte och att våga vara ännu mer långsiktiga.

Vad är det vanligaste missförståndet avseende styrelsens ansvar och arbete?
Att folk tror styrelsen arbetar med praktiska frågor! Vi jobbar endast med strategiska frågor!!! Vi får inget arvode förutom bullar som Alfs fru Gunilla bakar åt oss.

 

Du vet väl att vi samlar alla nyheter om styrelsen och valberedningen på styrelsefliken som du hittar här.

 

Attachment

l