Omval: Gustaf Törngren

IMG_1729

 

Gustaf Törngren är föreslagen till omval i styrelsen. Här svarar han på frågor om sig själv och styrelsen.

Generella styrelsefrågor
(Dessa svar är gemensamma för hela styrelsen)

Hur många möten har styrelsen per år?
Vi försöker hålla oss till ett årsschema med ca 10 planerade styrelsemöten där vi har olika huvudteman vid varje möte. Sedan tillkommer det extra styrelsemöten vid vissa händelser eller när vi har behov av det.

Hur ser agendan ut på styrelsemötena? Finns det någon stående agenda?
Det finns några stående punkter på agendan på de ordinarie styrelsemötena och det är bland annat Ekonomi, Sport och Säkerhet.

Har man funderat på att skapa arbetsgrupper utanför styrelsen där välvilliga Djurgårdare skulle kunna ingå och bidra med tid, idéer, och kontakter?
Vi är beroende av många frivilliga insatser inom Djurgården Fotboll i stort och smått och det gäller även när det gäller styrelsen, Ett sådant permanent utskott under styrelsen är det Kommersiella utskottet som i sin tur har flera under arbetstrupper med välvilliga Djurgårdare som hjälper till. Annars försöker vi bilda olika arbetsgrupper efter behov och en sådan är arbetsgrupp är den som jobbar med att se över våra stadgar där personer med olika kompetens hjälper oss.

 

Frågor till Gustaf Törngren

Vad är din roll i styrelsen? Har du något specifikt ansvar?
Formellt så delar vi på ansvaret för alla frågor som ligger på styrelsens bord. I praktiken så sker ibland ändå en viss ansvarsfördelning utifrån specialkompetenser och intresse. I mitt fall har det betytt att jag ofta engagerat mig särskilt i förenings-, supporter, och ungdomsfrågor.

Vilka personliga egenskaper har du mest nytta av i styrelsearbetet?
Jag är intresserad av att förstå hur saker och verksamheter fungerar. Vilka problemställningar folk har att jobba med och vilka mekanismer det är som verkar. I kombination med ett par decennier som engagerad Djurgårdare och åtta år som styrelseledamot så vill jag tro att jag har en hygglig förståelse för en del viktiga aspekter av att driva allsvensk fotbollsförening i allmänhet och Djurgården Fotboll i synnerhet.

Vilka områden ser du som mest prioriterade för styrelsen?
De strategiska frågorna kring hur vi ökar intäkterna är väldigt viktiga i sig. Vi ska visserligen jobba smartare och därmed få bättre fotboll per krona än andra lag, men sporten kan i långa loppet inte förväntas trolla med knäna utan måste erbjudas ekonomiska förutsättningar likvärdiga de topplag som vi vill konkurrera med. Men enbart ekonomi garanterar inte sportslig framgång utan vi behöver också sätta strukturer och arbetsmetoder för sporten och övriga delar av organisationen som kan skapa tydlighet, bestå över tid, och därmed bidra till långsiktighet och stabilitet. Allra viktigast kanske trots allt är tillsättandet av nyckelpersoner som VD och Sportchef. Där har vi två fantastiska personer, som vi både ska värna om och utmana.

Har du personligen drivit några frågor i styrelsen under året?
Jag har varit delaktig i en grupp som har uppdraget att se över en del föreningsdemokratiska frågor. I kulissen har jag också jobbat för att sportsliga strategier ska tydliggöras.

Inom vilka områden har Djurgården varit bra eller mycket bra under det gångna året?
Jag tycker många har jobbat hårt och rätt och att resultatet blivit det kanske bästa året sedan 2005. Det återstår väldigt mycket arbete förrän jag kommer känna att DIF Fotboll är helgjutet, men vi är på rätt väg och börjar få till bättre och bättre förutsättningar. Extra kul att gå in i 2016 med allsvenska lag både på herr- och damsidan.

Vad skall DIF bli mycket bättre på under 2016?
Spöa Hammarby och Gnaget – dags för derbyseger. Befintlig organisation pushad och peppad av Kommersiella utskottet ska få upp intäkterna ytterligare. Medlemserbjudandet ska bli starkare. Djurgårdsandans arbete skall synliggöras i ännu högre utsträckning. Och sen var det det där med de sportsliga strategierna.

Vad är det vanligaste missförståndet avseende styrelsens ansvar och arbete?
Kanske att man tror att styrelsen är mer inne i detaljfrågor än vad den är/ska vara.

Attachment

l