Publikneddragningar i derbyt

På tisdag förmiddag fick Djurgården, via Hammarby, information om att polismyndigheten beslutat att göra neddragningar av publikkapaciteten på Djurgårdens kortsida vid derbyt mot Hammarby den 2 september. Beslutet bygger på den åtgärdstrappa som togs fram år 2015 i ett samarbete mellan polismyndigheten, SvFF och SEF. Åtgärdstrappan innebär minskningar av publikkapaciteten som en åtgärd för oönskade händelser på läktaren. Liknande neddragningar har tidigare gjorts på Friends Arena och på Malmö Stadion.

Informationen kommer via det arrangemangstillstånd som Hammarby har mottagit inför matchen och neddragningar av publikkapaciteten kommer även att ske på Hammarbys kortsida. Tillståndet ger dock ingen information om exakt vilka neddragningar som kommer att göras, inte heller specificeras grunderna för just detta beslut. Djurgården har av polismyndigheten begärt specificerad information om vilka neddragningar som gäller samt vilka lagliga grunder som föreligger då Djurgårdens supportrar bestraffas på detta sätt.

Djurgården menar att beslutet år ytterst olyckligt och kommer, tillsammans med Hammarby, att ta upp ärendet med polismyndigheten. Det är dessutom mycket beklagligt att beslutet kommer så sent inpå matchen då biljetter till matchen redan släppts. Det är dock bara Hammarby som arrangör som kan överklaga beslutet.

Uppdatering: Polismyndigheten har dragit ned publikkapaciteten på Djurgårdens sektioner med totalt 952 platser. Fördelningen är 166 platser på övre sektionerna, 786 på de nedre. Detta innebär att det är en maxkapacitet på DIF:s sektioner om 4175 (mot normalt 5127). I sammanhanget kan nämnas att publikneddragning skett även på hemmalagets klacksektioner med exakt samma antal, 952 platser (152 på övre, 800 på nedre), vilket innebär en maxkapacitet på 4200.

l