Rågsveds IF ny samarbetsförening till DIF Fotboll


Arbetet med att förverkliga medlemmarnas önskemål om att tydligare positionera Djurgården Fotboll i olika delar av Stockholm fortsätter och det nätverk av föreningar vilka idag samverkar får nu ytterligare ett tillskott.

Rågsveds IF är en etablerad barn- och ungdomsförening med ambitioner att vara första valet för fotbollsintresserade barn och ungdomar i postort Bandhagen. Deras långsiktiga ambition är även att vara självförsörjande på a-lagsspelare och de eftersträvar att ge egna unga talanger chansen. Föreningen grundades i samband med fotbolls-VM i Sverige 1958 och håller i dag till på Hagsätra IP och omkringliggande idrottsplatser.

Staffan Holmberg på Djurgården Fotboll kommenterar:
– Det är mycket glädjande att även Rågsveds IF tror på den modell av samverkan mellan olika föreningar vi nu bygger upp runt Djurgården Fotboll. Sedan tidigare ingår Spårvägens FF, Konyaspor IF och Kista SC i vårt nätverk av samarbetsföreningar och att Rågsveds IF nu ansluter är för oss en signal om att vi har något riktigt attraktivt och bra på gång. Allt för länge har föreningar kannibaliserat på varandra och istället för att eftersträva att långsiktigt och organiskt bli så starka som möjligt genom samverkan försökt ta den snabbaste vägen genom osund konkurrens. Vi på Djurgården Fotboll önskar mer samverkan och att samtliga föreningar ska kunna ges andrum att utveckla sin verksamhet och göra den så bra som möjligt lokalt. Alla kan inte göra allt men när vi samverkar kan vi bidra med en komplett spelarutvecklingsresa från knatte till spel i dam- och herrallsvenskan inom samma föreningsnätverk, något vi tror är bra för både spelare, ledare, föräldrar och föreningar.

Nätverkets fokus är alltid att utveckla fotbollen lokalt men även att se till de andra värden föreningar bidrar med i sina lokalsamhällen. Här är Rågsveds IF ett föredöme.
– Rågsveds IF har valt att ta ett omfattande ansvar i sitt närområde genom bl.a. spontanidrott, nattvandring samt projekt för att underlätta för nyanlända att komma in i föreningslivet. Detta är ett arbete helt i linje med Djurgården Fotbolls syn på långsiktig samhällsnytta och hållbarhet, säger Staffan Holmberg. Vi arbetar för att sänka trösklar in i samhället för människor vilka upplever att de saknar en plats, för många kan steget från där man bor till Hjorthagen, Stadion eller Tele2 kännas långt och då är det viktigt att det finns lokala idrottsföreningar vilka väljer att kliva fram och ta ansvar på plats och det är just den typen av föreningar som vi vill samverka med på Djurgården Fotboll, fortsätter Staffan.

Den avsiktsförklaring vilken nu undertecknats anger att samarbetet kommer beröra bl.a. ungdomsfotboll, spelar- och ledarrekrytering, fotbollens samhällsnytta, föreningsutvecklingsfrågor, affärsutveckling och sponsring samt volontärer och medlemsengagemang. Konkret kommer Djurgården Fotboll omgående att påbörja ett arbete för att hitta samverkansområden där vi nu redan 2017 kan arbeta ihop för att stärka Rågsveds IF med närområde och därmed på sikt Djurgården Fotboll för att under 2018 inleda ett än djupare samarbete.

Avslutningsvis vill vi hälsa Rågsveds IF välkomna till nätverket och att vi alla är glada att de väljer att samverka med oss för att skapa bättre förutsättningar för Stockholmsfotbollen i allmänhet och våra föreningar i synnerhet.

Attachment

l