Rapport från medlemsmötet

Måndagen den 27 augusti genomfördes ett medlemsmöte i Djurgården Fotboll i stora aulan på Gymnastik Idrottshögskolan. Omkring tvåhundra medlemmar i Djurgården Fotboll anslöt för att lyssna till representanter för föreningen enligt nedanstående agenda och för att ställa frågor kopplat till nuläget och den närmaste framtiden. Medlemmar som loggar in på MittDIF kan ta del av den presentation som genomgicks på medlemsmötet.

Mvh Lars-Erik Sjöberg – ordförande Djurgården Fotboll

Agenda
• Inledning – Lars-Erik Sjöberg
• Valberedningen – Ellinor Persson
• Nuläget – Henrik Berggren
• Ungdom & Akademi – Ola Danhard
• Damer – Joel Riddez
• Media/Marknad, publik & medlemmar – Daniel Bergström, Tomas af Geijerstam, Tommie Lindberg
• Herrar – Bosse Andersson
• Frågor

Inledning
Mötet inleddes med att fotbollsföreningens ordförande Lars-Erik Sjöberg redogjorde för de prioriterade områden och mål som ledningen inom Djurgården Fotboll arbetar med under innevarande år.

Valberedningen
Valberedningen presenterade sig och sitt arbete. Budskapet och löftet till medlemmarna är att valberedningen skall arbeta för att göra sig själva mer synliga och tillgängliga för medlemmarna.

Valberedningens målsättning är att i god tid inför årsmötet 2019 presentera samtliga styrelsemedlemmar och tillgängliga kandidater som är föreslagna för styrelsearbete på dif.se.
Detta kommer bland annat ske genom personliga intervjuer med styrelsemedlemmar och kandidater.

Nuläget
Djurgårdens vd Henrik Berggren gick igenom nuläget i föreningen med fokus på:
• Företagsförsäljningen 2018 – det bästa resultatet någonsin
• Vår Stad / 1600 elever har genomfört Djurgårdens minicamper på sammanlagt 7 skolor under våren
• Hållbarhetsredovisning
• Anläggning, gemensamt föreningskansli (herr, dam, ungdom)
• Spelartransfers.

Ungdom & Akademi
Ola Danhard, ansvarig för ungdomsverksamheten, presenterade prioriterade utvecklingsområden och hur den sportsliga verksamheten skall finansieras för att uppnå en balans med uppdrag, hög ambitionsnivå och resultat.

Christian Gentile, ansvarig för akademiverksamheten, presenterade gemensamma målsättningar för flick- respektive pojkakademin. Ett av Christians nyckelbegrepp är att vi behöver ”älska att prestera”.

Dam
Joel Riddez, damlagets tränare och sportchef, uppdaterade medlemmarna på nuläget efter en skadedrabbad säsong med de utmaningar och möjligheter som finns i det korta och lite längre perspektivet.

Media/Marknad, Publik, Arrangemang & Medlemmar
Tomas Af Geijerstam, Daniel Bergström och Tommie Lindberg presenterade nuläge, uppsatta mål samt planerade aktiviteter inom respektive område. Ett extra fokus låg på Allsvenskans spelordning för 2018, årets publiksiffror och biljettbortfall, medlemsfrågan där medlemsundersökningen som genomfördes i våras nu finns att läsa på mittdif.se/login samt diverse frågor kopplat till media/marknad.

Herr
Bosse Andersson, Djurgården Fotbolls sportchef, gav sin syn på säsongen så här långt med fokus på segern i Svenska Cupen, Europa League matcherna mot Mariupol (Ukraina) samt en utläggning om komplexiteten kopplat till spelartransfermarknaden.

Frågestund
Inför mötet hade ett antal frågor mejlats in vilka sedan besvarades under mötet. Medlemmarna på plats fick möjlighet att ställa frågor direkt till presentatörerna.

• Det ställdes frågor till Henrik Berggren om organiseringen av tjänstemännen på Klocktornet.
• Det ställdes frågor om publikrekryteringen och vilka konkreta aktiviteter som vidtagits för att bromsa och vända utvecklingen som visar på sjunkande publiksiffror 2018 jämfört med 2017.
• Det ställdes frågor till Bosse Andersson om tränare och spelartruppens sammansättning i det korta och lite längre perspektivet. Det ställdes också frågor om hur den sportsliga ledningen hanterar ev. motgångar vid större matcher och om det finns en beredskap för att stötta i händelse av att resultaten går emot Djurgården i någon av de stormatcher som återstår i år.

Frågor på mejl inför mötet

• Varför är inte DIFTV på Youtube istället för via Solidtango?
Daniel Bergström redogjorde för att DIF Fotboll precis satt sig ner för att se över vilka justeringar som behöver göras för att underlätta arbetet med att administrera och sprida relevant och rörligt innehåll till rätt kanaler på ett effektivt sätt. I det arbetet ingår det självklart att se över nuvarande plattformar/samarbeten. Exakt vilka beslut som kommer att tas inom detta område presenteras senare i höst/vinter.

• Spelordning 2018
Hur har man tänkt angående antalet söndagsmatcher som är högt? Speciellt när en undersökning gjordes förra året där det stod klart att söndagar var den klart mest impopulära matchdagen. VIP- och företagsbiljetter blir ju svårare med söndagsmatcher också.

Tomas af Geijerstam lämnade en längre förklaring till de faktorer som påverkat spelordningsfrågan inför och under säsongen 2018 och som här återges med en lite kortare text nedan.

Spelordning och publiksiffror 2018

Spelprogram
Djurgården Fotboll arbetar inför varje säsong tillsammans med Svensk Elit Fotboll (SEF) och övriga föreningar och huvudintressenter som exempelvis CMore för att sätta ett balanserat spelschema med spel på både helger och vardagar, men även med målsättningen att spela varannan match hemma och borta.

2018 har inte alls levt upp till den målsättningen, tvärtom, exempelvis har det varit många fler helg- än veckomatcher än vad som är bra för publiktillströmningen och även om Djurgården Fotboll arbetat för att få till en balans så har vi utöver anpassningen till CMores sändningsschema även sett att Europa League-äventyret blockat många speldatum under veckorna där vi annars kunde ha schemalagt allsvenska matcher.

Då höstens spelprogram fastställdes i början av juni så var alla Europa League-aktuella lag tvungna att planera för ett avancemang för att därigenom undvika sena matchflyttar under sommaren/hösten med ännu större utmaningar. Det är den enskilt starkast vägande orsaken till den obalans vi sett och ser i spelordningen.

Publikutveckling
Djurgården Fotboll har inte nått upp till de publikmålsättningar som sattes upp inför säsongen. Inte heller har publiksnittet nått upp till rekordåret 2017.

Nu återstår fem hemmamatcher på Tele2 Arena och sex bortamatcher innan tävlingssäsongen är slut. Det innebär att vi har 15 hemmapoäng att kämpa om och med en mobilisering hos spelarna, föreningen och supportrarna så hoppas vi att vi tillsammans skall ta tillbaka en del av publiktappet.

Att analysera publikutvecklingen för att förstå vilka faktorer som vi som föreningen kan påverka kopplat till biljettförsäljningen är ett pågående och prioriterat arbete som är högt upp på agendan varje dag inom Djurgården Fotboll.

En av våra viktigaste uppgifter är att kontinuerligt analysera nuläget för att med rätt insatser i relation till tillgängliga resurser för att rekrytera publik till tävlingsmatcherna.

Detta arbete är och har varit ett fokusområde sedan flytten från Stockholm Stadion till Tele2 Arena och alla aktiviteter och genomförda insatser som tas utvärderas kontinuerligt för att därigenom nå bättre resultat över tid.

Statistik
Biljettsnitt (sålda biljetter inkl. säsongskort och fribiljetter) och publiksnitt (faktiskt antal besökare oavsett biljett-typ) visar på ett bortfall vid varje match vilket vi kan se i nedanstående tabell.
Analysen om orsak och verkan till utvecklingen kopplat till biljettförsäljningen under 2018 är igång och målsättningen är att presentera en mer omfattande åtgärdsplan innan årsskiftet.

l