Samarbetsföreningar

 

Medlemmar i nätverket

Djurgården Fotboll, Spårvägens FF, Kista SC, Botkyrka Konyaspor KIF och Rågsveds IF

                  

Utgångspunkter

Genom att förtydliga medlemmarnas roller och därefter samverka stärker vi våra positioner gentemot konkurrenter och andra intressenter. Med en gemensam stämma kan vi stärka förutsättningarna för våra ungdomar och våra föreningar blir på så sätt starkare i sina respektive geografiska upptagningsområden och inom sitt specialområde.

Nätverkets målsättning

Att stärka medlemmarnas position i sina geografiska upptagningsområden och att med en stämma kunna föra nätverkets talan gentemot externa parter.

Nätverkets styrkor

Medlemmarna säkerställer långsiktigt sina spelarbehov genom att bredda rekryteringsbasen och förtydliga resan från knatte till senior. Väl genomfört kommer det minska trycket på spelare, ledare och föräldrar kring att hitta vägen till elitspel för sina spelare samtidigt som fler spelare kan vara kvar i sin moderförening längre. Genom en hög specialisering bland nätverkets medlemmar och genom samverkan ges vi en starkare röst där vi kan skapa bättre förutsättningar för våra ungdomar och föreningar på lång sikt.

Nätverkets samlade kompetens och kraft gällande tränar-, ledar- och spelarutbildnignar, skolsamarbeten, samhällsengagemang, plantillgång, infrastruktur, organisationsutveckling etc. ger oss fördelar vi inte kan komma över som enskilda aktörer.

Spelarförflyttningar

Spelare flyttas i enlighet med den spelarutvecklingsplan vilken kartläggs inom nätverket. Grunden är så många som möjligt, så länge som möjligt så nära hemmet som möjligt. Det innebär att medlemmarna tillsammans behöver stötta varandra och arbeta för att öka attraktiviteten hos respektive förening i dess närområde. Förflyttningar av spelare inom nätverket sker endast om spelaren själv önskar och att det bedöms nödvändigt för att spelaren ska fortsätta utvecklas på ett för denne optimalt sätt. Ett starkare a-lag byggs således från grunden genom att öka nyrekryteringen på knatteskolan och sedan behålla så många spelare i varje årskull som möjligt och inte genom att rekrytera spelare direkt till a-laget från andra föreningar. Nätverkets syfte är således inte utbyte av a-lagsspelare mellan de olika föreningarna även om detta kan förekomma på frivillig basis mellan olika medlemmar.

Föreningar i nätverket

Föreningar vilka vill skapa en stark och sund breddverksamhet i sitt geografiska upptagningsområde utan ambition att bedriva elitverksamhet. Föreningar vilka söker en möjlighet för sina spelare att gå hela vägen utan att själva kunna bidra med de sista stegen i kedjan utan ges access till detta genom nätverket snarare än egen försorg.

Inkluderingskriterier

 • Ser a-laget som en plats där unga spelare får chansen att utvecklas och är därmed självförsörjande eller har som målsättning att på sikt bli självförsörjande på a-lagsspelare.
 • En tydlig breddföreningsidentitet med målsättningen av att vara en stark lokal samhällsaktör utan ambitioner att elitsatsa.
 • Hög befolkningsdensitet i närområdet med ung befolkningsprofil.
 • Goda kommunikationsmöjligheter, fördelaktligen med tunnelbana eller pendeltåg.
 • Avsaknad av tydlig “storklubbsidentitet” i området.
 • Geografisk hemvist vars upptagningsområde inte konkurrerar med andra föreningar i nätverket.
 • Positiv syn på skolsamarbeten, både genom profilklasser samt andra typer av skolaktiviteter.

Vad ingår i nätverket

 • Utbildningar, spelare och ledare
 • Utbildningsplaner
 • Konferenser
 • Rotationsträningar för ambitiösa spelare och ledare
 • Skolsatsningar
 • Träning- och cuparrangemang
 • Anläggningsfrågor
 • Socialt engagemang
 • Gemensam spelarutvecklingsplan från knatteskola till elitidrottare inom samma nätverk
 • Insatser för organisationsutveckling och förbättrad styrning
 • Forum för kunskapsutbyte och föreningsutveckling

För frågor om nätverket kontakta: staffan.holmberg@dif.se

l