Samhällsengagemang

Principer för samhällsengagemang

Djurgårdens IF Fotbolls filantropiska engagemang drivs av två huvudsakliga principer, närhetsprincipen och aktivitetsprincipen. Det innebär att vi söker efter organisationer vilka verkar i vårt närområde med människor från vårt närområde och som önskar aktivera sig med Djurgårdens IF i närområdet. Djurgårdens IFs närområde är Stockholmsområdet och vi vill göra skillnad för människorna i vår stad. Vi vill även säkerställa att människor vilka annars av olika skäl inte naturligt kan aktivera sig tillsammans med Djurgårdens IF ges möjlighet att göra detta.

Idag samarbetar Djurgården Fotboll med följande organisationer:

Trygga Barnen, Barn till ensamma mammor Fryshuset, Stiftelsen Astrid Lindgrens barnsjukhus och Stockholms Stadsmissions äldrecenter.

För att ett filantropiskt samarbete ska vara aktuellt behöver organisationer;

  1. Bedriva fysisk verksamhet i Stockholm.
  2. Bedriva verksamhet riktat mot stockholmare som lever i en utsatt social och/eller ekonomisk situation.
  3. Önska att aktivera sig tillsammans med oss, inte enbart erhålla ekonomiskt stöd.  
  4. Vi ser gärna men det är ej ett krav att de vilka representerar organisationen i arbetet med Djurgårdens IF är medlemmar i fotbollsföreningen.

Organisationer som enbart bedriver opinionsbildning eller insamlingsverksamhet är inte aktuella för ett filantropiskt engagemang*.

Om din organisations verksamhet överensstämmer med vår strategi och ni skulle vilja samarbete med någon av våra föreningar skriv ett brev där ni kort beskriver vilka ni är, hur ni arbetar med utsatta människor i Stockholmsområdet och hur ni tänker er att vårt samarbete ska se ut. Skicka mailet till staffan.holmberg@dif.se .

*Djurgårdens IF Fotboll förbehåller sig rätten att ingå samarbeten utanför den här strategin om det av olika anledningar bedöms nödvändigt, men vill samtidigt poängtera att vi är restriktiva med att avvika från den.

 

Externa projektengagemang

 

Djurgården Fotboll initierade 2014 ett större forskningsprojekt, ENABLE, med syftet att identifiera, dela och utveckla god praxis i hanteringen av säkerhet och trygghetsarbete i den svenska professionella fotbollen. ENABLE baseras på samverkan mellan aktörerna runt svensk fotboll – fotbollen, supportrarna och polisen. I oktober 2015 tilldelades ENABLE betydande finansiering från Gålöstiftelsen och Länsstyrelsen i Stockholm. Denna finansiering möjliggjorde för ENABLE att ta sig an ett omfattande arbete de kommande fyra åren. ENABLE har brett stöd och inkluderar en rad organisationer, inklusive Föreningen Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollsförbundet Svenska Fotbollssupporterunionen och polisen nationellt. Projektet engagerar en av världens ledande experter på publikpsykologi och polisiära arbetsmetoder. Mer information om projektet finns på www.enable-research.org.

 

Djurgården Fotboll är engagerade i projektet Fotboll utan Fylla. Syftet med satsningen är att skapa en så positiv fotbollsupplevelse för så många som möjligt genom att minska andelen kraftigt berusade personer på fotbollsmatcher och att förändra attityden till alkohol i samband med fotboll.

Satsningen har även resulterat i ett antal konkreta åtgärder där även polisen, arenorna och restauratörer på arenorna ingår i arbetet. Mer information om projektet finns på www.fotbollutanfylla.se

l