Styrelse

Styrelsepresentation DIF FF och DEF AB

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Djurgården Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen eller bolagen. Styrelsen utser även den verkställande direktören i DEF AB som är övergripande verksamhetsansvarig.

Vid årsmötet den 7 mars 2018 valdes följande styrelse i Djurgården Fotboll:

Val av föreningsordförande för en tid av ett år: Lars-Erik Sjöberg

Omval för en tid av två år: Claes-Göran Sylvén

Omval för en tid av ett år: Gustaf Törngren

Nyval för en tid av två år: Poya Motai

Alexander af Jochnick, Linda Langermo, Patrik Nilsson och Johan Arneng valdes på två år vid föregående årsmöte.

Pelle Kotschack är hedersledamot.

 

Valberedning i Djurgården Fotboll:

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster:
Hans von Uthman
Ellinor Persson (ordförande)
Jens Fylkner
Magnus Öhrman

Valberedningen nås på valberedning@dif.se.

 

Styrelsen i DIF Invest AB

Hans StenbergOrdförande
Per BouvengStyrelseledamot
Gustaf TörngrenStyrelseledamot

Hemsida: www.difinvest.se

 

Nyheter från styrelsen och valberedningen

Rapport från styrelsemötet juni -18
"Henrik Berggren från styrelsemötet"
Styrelsen 2018
Poya Motai
Rapport från styrelsemöte februari -18
Information från styrelsemötet med Henrik Berggren
Rapport från styrelsemöte dec -17
Henrik Berggren informerar om senaste mötet.
Rapport från styrelesemötet okt -17
Summering av vad som dryftades i styrelserummet
Rapport från styrelsen dec -16
Senaste nytt om styrelsearbetet från Henrik Berggren.
  
l