Styrelse

Styrelsepresentation DIF FF och DEF AB

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Djurgården Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen eller bolagen. Styrelsen utser även den verkställande direktören i DEF AB som är övergripande verksamhetsansvarig.

Vid årsmötet den 9 mars 2017 valdes följande styrelse i Djurgården Fotboll:

Val av föreningsordförande för en tid av ett år: Lars-Erik Sjöberg

Omval för en tid av två år: Patrik Nilsson

Nyval för en tid av två år: Linda Langermo

Nyval för en tid av två år: Johan Arneng

Nyval för en tid av två år: Alexander af Jochnick

Gustaf Törngren, Ellinor Persson  och Claes-Göran Sylvén valdes på två år vid föregående årsmöte.

Pelle Kotschack är hedersledamot.

Valberedning i Djurgården fotboll består av:

Per-Erik Hasslert (ordförande)
Gustav Guggenheimer
Jens Fylkner
Magnus Öhrman

Valberedningen nås på valberedning@dif.se.

 

Styrelsen i DIF Invest AB

Hans StenbergOrdförande
Per BouvengStyrelseledamot
Gustaf TörngrenStyrelseledamot

Hemsida: www.difinvest.se

 

Nyheter från styrelsen och valberedningen

Nytt från styrelsen oktober-16
VD Bergren berättar om senaste styrelsemötet.
Information från styrelsemötet sept-16
VD Henrik Berggren om vad som avhandlades på senaste mötet.
Rapport från styrelsemöte juni-16
Berggren informerar om senaste mötet.
Henrik Berggren om styrelesemötet nov-15
Summering av vad som dryftades i styrelserummet
Information från styrelsen okt-15
Senaste nytt om styrelsearbetet från Henrik Berggren.
Berggren informerar om senaste styrelsemötet sept-15
"Styrelsen har haft en strategidag med fokus på framtiden"
  
l