Styrelsen: Lars-Erik Sjöberg

Lars-Erik2
Lars-Erik Sjöberg är föreslagen till omval som ordförande i styrelsen. Här svarar han på frågor om sig själv och styrelsearbetet. Framöver kommer samtliga ledamöter som är föreslagna till omval att få svara på samma frågor.

Generella frågor om styrelsen

Hur många möten har styrelsen per år?
Vi försöker hålla oss till ett årsschema med ca 10 planerade styrelsemöten där vi har olika huvudteman vid varje möte. Sedan tillkommer det extra styrelsemöten vid vissa händelser eller när vi har behov av det.

Hur ser agendan ut på styrelsemötena? Finns det någon stående agenda?
Det finns några stående punkter på agendan på de ordinarie styrelsemötena och det är bland annat Ekonomi, Sport och Säkerhet.

Har man funderat på att skapa arbetsgrupper utanför styrelsen där välvilliga Djurgårdare skulle kunna ingå och bidra med tid, idéer, och kontakter?
Vi är beroende av många frivilliga insatser inom Djurgården Fotboll i stort och smått och det gäller även när det gäller styrelsen. Ett sådant permanent utskott under styrelsen är det Kommersiella utskottet som i sin tur har flera under-arbetsgrupper med välvilliga Djurgårdare som hjälper till. Annars försöker vi bilda olika arbetsgrupper efter behov, en sådan är arbetsgrupp är den som jobbar med att se över våra stadgar där personer med olika kompetens hjälper oss.

Frågor till Lars-Erik Sjöberg

Vad är din roll i styrelsen? Har du något specifikt ansvar?
Alla i styrelsen har samma ansvar och vi skall bereda och ta besluten som grupp. Som ordförande så har jag några speciella uppgifter och det är bland annat att planera och leda styrelsearbetet. Jag har också en mycket tät dialog och uppföljning med vår VD Henrik Berggren som skall hantera de flesta av styrelsens beslut. Som ordförande ingår det även en mängd representationsuppdrag i olika sammanhang, såväl externt som inom Djurgårdsfamiljen.

Vilka personliga egenskaper har du mest nytta av i styrelsearbetet?
Det skall egentligen andra svara på, men jag tycker mig själv vara rätt stresstålig och prestigelös. Jag har inte heller några problem att ta svåra beslut om det krävs.

Vilka områden ser du som mest prioriterade för styrelsen?
Det finns mycket som vi måste jobba med, men om jag skulle nämna två prioriterade områden så är ekonomi den ena och den andra är att vi fortsätter att jobba långsiktigt efter en strategisk plan och inte hemfaller till kortsiktiga lösningar. När det gäller ekonomi är det kortfattat två saker som är viktigast och det är att öka intäkterna så vi frigör mer kapital till sporten men att vi samtidigt inte tar beslut som driver upp kostnader som vi inte har finansierat.

Har du personligen drivit några frågor i styrelsen under året?
Att vara ordförande är en speciell roll som kräver en del extra tid, det är något som jag som sagt tagit på mig under året.

Inom vilka områden har Djurgården varit bra eller mycket bra under det gångna året?
Vi har i stort uppnått de flesta målen vi satt upp för 2015, till exempel en ekonomi i balans och de sportsliga målsättningar vi hade för 2015. Jag tycker att vi också skapat ett attraktivt och spännande herrlag som lovar gott för kommande år. Mycket stimulerande är också att vårt damlag återigen återfinns i Damallsvenskan.

Vad skall DIF bli mycket bättre på under 2016?
Vi har nu en mycket bra bas att utgå ifrån när det gäller ekonomi, breddverksamhet och vår elitverksamhet. Kontinuitet är för mig ett nyckelord framöver. Det vi behöver göra är att fortsätta jobba med ständiga förbättringar inom alla områden inom ramen för en långsiktig strategisk plan.

Vad är det vanligaste missförståndet avseende styrelsens ansvar och arbete?
Det vanligaste missförståndet är att vi inom styrelsen beslutar och/eller jobbar med operativa frågor.

 

Du vet väl att vi samlar alla nyheter om styrelsen och valberedningen på styrelsefliken som du hittar här.

Attachment

l