Undersökningar bland medlemmar och publik

Djurgården Fotboll kommer inom kort ut med  två undersökningar.

Den ena undersökningen handlar om medlemskapet i föreningen och den andra om publik- och matchupplevelsen i samband med besök på våra matcharenor.

Djurgården Fotboll gör de här undersökningarna tillsammans med Upplevelseinstitutet som gjort många liknande undersökningar.
– Under 2016 var souveniraffären i fokus och under 2017 har vi haft fokus på medlemskapet. Medlemmarna har ju också via årsmötet gett styrelsen i uppdrag att se över medlemsfrågan. Det är nu högt prioriterat att komma i mål under 2018. Undersökningarna är viktiga och kommer att ge oss vägledning för att kunna slutföra arbetet, säger Henrik Berggren VD i Djurgården Fotboll.

Undersökningarna kommer att skickas ut digitalt via e-post och det kommer att ta ungefär 10 minuter att svara på frågorna. Först och främst går undersökningarna till befintliga medlemmar och säsongskortsköpare, men vi vill även ställa frågan till tidigare medlemmar och till de som varit på någon enstaka match under de senaste två åren. En del djurgårdare kommer att få frågan om att delta i båda undersökningarna.

Upplevelseinstitutet kommer sedan att göra en sammanställning och presentera den för Djurgården Fotboll. Vissa av frågorna kommer att användas i kommande undersökningar för att kunna se om föreningen utvecklas i rätt riktning.
– När vi tidigare gjort undersökningar, som inför flytten till Tele2 Arena och i arbetet med värdegrunden, så var antalet svar högt över förväntningarna. Engagemanget hos Djurgårdsfamiljen är stort och vi hoppas att alla som får undersökningarna tar sig tid att svara på frågorna, säger Tomas af Geijerstam, ansvarig för privatmarknaden.

Undersökningarna går till djurgårdare som vi har korrekta e-postadresser till. Därför är det viktigt att du som djurgårdare går in på Mina sidor, registrerar dig och kontrollerar att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Har du inte registrerat dig på Mina Sidor så gör du det enklast på www.dif.se och under fliken Medlem alternativt på www.difbiljetter.se/minasidor

På Mina Sidor kommer det kontinuerligt presenteras olika erbjudanden till medlemmar och djurgårdare som registrerat sig.

Undersökning riktar sig till djurgårdare som är 15 år eller äldre.

l