Urban Football

Urban Football- Den lokala mötesplatsen där du bor

Urban Football är Djurgårdens egna spontanidrotts-koncept. Urban Football har som ambition att få fler barn och ungdomar att röra på sig och samtidigt upptäcka hur roligt och glädjefyllt det kan vara att spela fotboll. Djurgården Fotboll öppnar varje helg upp idrottshallar runt om i Stockholm där barn och ungdomar, oavsett erfarenhet av sporten, får spela fotboll i organiserad form under ledare utbildade av Djurgården. Idag har vi fast verksamhet i Spånga, Rinkeby och Alby. Tillsammans med våra lokala samarbetsföreningar har vi också utvecklat ett mobilt koncept via våra fotbollsfestivaler som arrangeras runt om i Stockholm i samarbete med de lokala skolorna. Under 2017 aktiverade våra fotbollsfestivaler vid fyra tillfällen över 1 500 lågstadiebarn.

Spontanfotboll sänker trösklarna till idrottsaktivering

Djurgården Fotboll bidrar varje vecka till ett stort engagemang och positiv fritid för många människor runt om i vår stad. Utöver det stärker Djurgården den föreningsverksamhet som hjälper till att skapa ett demokratiskt engagemang bland både barn, ungdomar och vuxna. Dessutom bidrar verksamheten till idrottsliga vanor och förbättrad folkhälsa samt en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Samtidigt som vi gärna ser att fler engagerar sig i föreningslivet ser vi en utveckling där allt fler efterfrågar en större flexibilitet i sitt idrottsutövande. Därför tror vi att Djurgården kan möta ännu fler barn och ungdomar via det mobila spontanidrotts-koncept som möter barn och ungdomar där de bor.

Urban Football öppnar dörrar till nya utvecklingsmöjligheter

Genom Urban Football kan vi använda fotbollen för att skapa en mötesplats mellan ungdomar, staden och näringslivet. Vi möter hela tiden ungdomar och vi har därför genomfört arbetsmarknadsdagar med våra lokala samarbetsföreningar och kommersiella partners som har ett behov av arbetskraft. Vi har därutöver varit framgångsrika i att rekrytera nyanlända som via Djurgårdens försorg kommit att bli assisterande tränare i vår ungdomsfotboll. På så sätt har Urban Football fångat upp ungdomar och via de egna nätverken kunnat öppna dörrar till nya möjligheter. Alla som är ledare eller på annat sätt anslutna till föreningen och Urban Football ges samma möjligheter som andra verksamma inom Djurgården Fotboll.

Samarbetspartners Spontanfotboll

 

l