Valberedningens förslag


Valberedningens förslag till val av ordförande och styrelseledamöter

Vi föreslår omval av Lars-Erik Sjöberg som ordförande för en tid av ett år.
Vi föreslår nyval av Poya Motai till ordinarie styrelseledamot på två år.
Vi föreslår omval av Claes-Göran Sylvén till ordinarie styrelseledamot på två år.
Vi föreslår omval av Gustaf Törngren till ordinarie styrelseledamot på ett år.

Patrik Nilsson, Linda Langermo, Johan Arneng och Alexander af Jochnick valdes vid årsmötet 2017 in på två år och har därmed ett år kvar på sin mandatperiod.

Ellinor Persson, som suttit i styrelsen sedan 2006, har avböjt omval.

Pelle Kotschack är hedersledamot i styrelsen.

Valberedningens förslag till val av revisorer

Ordinarie
Bengt E Lindbergh (omval) och Deloitte med Andreas Frountzos som huvudansvarig (nyval)

Suppleanter
Björn Lindbergh (omval) och Deloitte med Henrik Nilsson (nyval)

Valberedningen i Djurgården Fotboll
Per-Erik Hasslert, Jens Fylkner, Gustav Guggenheimer och Magnus Öhrman

 

Se en intervju med Poya Motai Som är föreslagen för nyval nedan. Intervjuer med kandidater för omval kommer upp på DIFTV framöver.

l