Välgörenhet

Principer för engagemang för välgörande ändamål

Djurgårdens IF Fotbolls engagemang för välgörande ändamål drivs av två huvudsakliga principer, närhetsprincipen och aktivitetsprincipen. Det innebär att vi söker efter organisationer vilka verkar i vårt närområde med människor från vårt närområde och som önskar aktivera sig med Djurgårdens IF i närområdet. Djurgårdens IFs närområde är Stockholmsområdet och vi vill göra skillnad för människorna i vår stad. Vi vill även säkerställa att människor vilka annars av olika skäl inte naturligt kan aktivera sig tillsammans med Djurgårdens IF ges möjlighet att göra detta.

Idag samarbetar Djurgården Fotboll med följande organisationer:

Trygga Barnen, Barn till ensamma mammor Fryshuset, Stiftelsen Astrid Lindgrens barnsjukhus och Stockholms Stadsmissions äldrecenter.

För att samarbeten för välgörande ändamål ska vara aktuellt behöver organisationer;

  1. Bedriva fysisk verksamhet i Stockholm.
  2. Bedriva verksamhet riktat mot stockholmare som lever i en utsatt social och/eller ekonomisk situation.
  3. Önska att aktivera sig tillsammans med oss, inte enbart erhålla ekonomiskt stöd.  

Organisationer som enbart bedriver opinionsbildning eller insamlingsverksamhet avviker ifrån dessa principer och är därför inte aktuella som samarbetsorganisationer*.

Om din organisations verksamhet överensstämmer med vår strategi och ni skulle vilja samarbete med någon av våra föreningar skriv ett brev där ni kort beskriver vilka ni är, hur ni arbetar med utsatta människor i Stockholmsområdet och hur ni tänker er att vårt samarbete ska se ut. Skicka mailet till staffan.holmberg@dif.se .

Du är också välkommen att höra av dig till oss om du önskar att få mer information kring våra ställningstaganden och den analys som ligger till grund för den inriktning vi valt.

*Djurgårdens IF Fotboll förbehåller sig rätten att ingå samarbeten utanför den här strategin om det av olika anledningar bedöms nödvändigt, men vill samtidigt poängtera att vi är restriktiva med att avvika från den.

 

l