Sittplats kurva


 

Sittplats Kurva – är lägre till priset men ger en fantastisk överblick över arenan då du kan följa såväl spelet som inramningen.  

Ordinarie: 2 000 kr 

Reducerat: 1 000 kr