En bollplan för alla – nästa steg i att få fler barn i rörelse

I februari 2018 drog vi igång Djurgårdens Mini-Camper, en introduktion för barn till att röra på sig tillsammans med fotboll. Nu tar vi nästa steg.

Initiativet som vi döpt till ”En bollplan för alla” och som presenterades tidigare den här veckan (läs mer här!) är nästa steg i vårt arbete med att få fler barn i rörelse. Under våren körde vi ett pilotprojekt tillsammans med Engelbrektsskolan med ett utfall över förväntan, vilket gör att vi nu gemensamt väljer att förlänga samarbetet. Initialt över hela läsåret 2019/2020. Vi har även verksamheten på prov i ytterligare en skola i Stockholm.

Målet med arbetet kring En bollplan för alla har syftet i sitt namn, men för att veta vad vi ska göra har vi har ställt oss frågan: hur kommer det sig att inte alla barn deltar i bollspelet under en skoldag?


 
Tillsammans med erfaren skolpersonal, inlärningspsykologisk teori, och Djurgården Fotbolls samlade erfarenhet har vi satt ihop en arbetsmetodik för hur vi kan få fler barn att vilja delta i bollspelet på skolgården. Framgångarna har inte låtit vänta på sig – det strömmar in positiva berättelser från pedagoger, elever och föräldrar som är mycket nöjda med arbetsmetodiken!


 
Framförallt får vi höra om många barn som annars aldrig deltar väljer att komma och spela fotboll tillsammans med oss och sina vänner, precis det som är målet med verksamheten, så det gör oss särskilt glada! Vi har också närvarat vid elevråden för att säkerställa medbestämmande och även där är det idel lovord och eleverna deltar verkligen i den gemensamma utvecklingen av metodiken, precis så som vi önskar!
 
En bollplan för alla handlar, tillskillnad från Mini-Camperna, om en långsiktig gemensam investering från både skolan och Djurgården Fotboll. Båda parter investerar både tid och pengar i att långsiktigt och tillsammans arbeta för att skapa en bättre miljö på skolgårdens bollplaner. Så att fler barn kommer i rörelse!
Information: Det här är Djurgården Fotbolls uppsökande verksamheter:

Mini-Camperna… (startade februari 2018)
…är en introduktion för barn till att röra på sig tillsammans med fotboll för att fler ska upptäcka hur roligt det är. Mini-Camperna fungerar som en första kontakt med fotbollen där barn som annars inte spelar fotboll får komma i kontakt med sporten i en trygg och lustfylld miljö. Mini-Camperna har till dags datum satt över 7000 barn i rörelse
 
En bollplan för alla… (startade mars 2019)
…är ett långsiktigt engagemang där både förening och skola investerar i att skapa en inkluderande och tolerant miljö på skolans bollplaner. Djurgårdens ledare arbetar tillsammans med skolpersonal utifrån en arbetsmetodik vilken gör att beteenden, normer och värderingar förändras under själva spelets gång. En bollplan för alla finns idag på två skolor i Stockholms Stad.
 
Vill du komma i kontakt med Djurgården rörande Mini-Camperna och En bollplan för alla? Maila staffan.holmberg@dif.se.

Senaste nytt
Fler nyheter