Summering av medlemsmötet

Under onsdagen hölls Djurgården Fotbolls medlemsmöte i aulan på GIH.

Styrelseordförande Lars-Erik Sjöberg inledde mötet med en kort introduktion innan vd Henrik Berggren berättade om övergripande status i verksamheten med förankring i visionen: Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa.

Givetvis med utgångspunkt i vår position: Stockholms Stolthet - Sveriges ledande idrottsförening, där huvudpunkterna var följande:

Verksamhet för herrar, damer, pojkar och flickor
Flickakademi 
Turneringar & arrangemang
Minicamper 

Tradition, utveckling och engagemang
E-sport, hemsida & GDPR
Anläggningar
Hållbarhetsredovisning 

Sportslig stabilitet - konkurrera om spel i Europa 

Ekonomi i balans
Företagsförsäljning
Publik
Mediarättigheter
Spelartransfers

Media, marknad och publik

Därefter tog Media- och Marknadsansvarige Daniel Bergström vid och berättade om läget just nu. 
– Kortsiktigt handlar det om att aktivera alla dom tiotusentals Djurgårdare i Stockholm och runt om i landet. Att få dem att i större utsträckning komma till våra matcher, bli medlemmar, köpa souvenirer etc och inte primärt på att rekrytera nya supportrar. På lång sikt kommer fokus ligga på att lyfta fram allt de positiva som görs inom Djurgården Fotboll idag så att vi ”fyller skölden” med fler värden. Detta i kombination med ett kontinuerligt och strukturerat arbete för att nå den yngre generationen, som ännu inte valt klubb, genom en mängd olika intiativ. Detta är ett långsiktigt och viktigt arbete som kommer,och som måste få ta tid för att på sikt öka basen av stolta Djurgårdssupportrar, berättade Daniel.

”Publikrekryteringsstrategin 2019-2022” är uppdelad i tre övergripande intiativ - ”Grått bli blått”, ”Aldrig under 15K” samt ”Blårandig generation”. Strategin är framtagen efter ett stort analysarbete, enligt Daniel.
– Under hösten och vintern 2018 så har Djurgården Fotboll gjort en gedigen analys där man gått igenom Medlem- och Publikundersökning och SEF-undersökning. Man har även genomfört ett stort antal träffar med supportrar i alla olika åldrar samt analyserat hur speldagar påverkar biljettförsäljningen. Detta för att kunna ta fram en hållbar strategi som klubben kan verka efter de kommande tre åren. I december 2018 så klubbades strategin igenom av styrelsen. Publikrekryteringsstrategin 2019-2022 är uppdelad i tre intiativ som hela föreningen på ett eller annat sätt kommer att vara en del av för att på kort och lång sikt öka publiken på våra arrangemang på Tele2 Arena och Stockholms Stadion.

Medlemmar

När det gäller medlemsbiten var det Tommie Lindberg som stod för presentationen och nedan återges en summering av läget beträffande medlemsskapet:

Medlemsundersökningen i början av 2018 visade att befintliga medlemmar är positiva till att hjälpa föreningen att växa. Undersökningen visade också att förutsättningarna och viljan finns för att betala lite mer för medlemskapet om nyttan med medlemskapet kan tydliggöras för att upplevas som relevant. Organisationen utvärderar och testar kontinuerligt av vägar för att öka den upplevda nyttan med medlemskapet vilket bl a innebär att vi tydliggör den positiva nyttan, de förmåner samt aktiviteter som erbjuds alla olika kategorier i syfte att stärka medlemserbjudandet. Vi tror att en nöjd medlem är det bästa sättet att på kort sikt öka antalet medlemmar genom att vi då kan be en existerande medlem om hjälp att rekryterar en ny medlem.  

Inför årsmötet har vi föreslaget att styrelsen lämnar följande förslag till justeringar av kategorier, åldersintervall och avgifter.

  • Ständig Medlem, justerad medlemsavgift från 5000 kr till 8000 kr.
  • Justerat åldersintervall för vuxen, från 18-64 år till 21-64 år vilket indirekt är en prissänkning med 200 kr. för åldern 18, 19 och 20 år.
  • Justerat åldersintervall för ungdom, från 0-17 år till 7-20 år.
  • En ny kategori införs för barn 0-6 åringar, Järnkaninen*, där avgiften blir 400 kr som ett engångsbelopp oavsett när i åldersintervallet man blir medlem.

*Järnkaninen är ett komplement till familjemedlemskapet där de barn som inte införlivas i ett familjemedlemskap kan finna en tidig plats i Djurgårdsfamiljen. En möjlighet för mor- eller farföräldrar, fastrar, morbröder, kusiner, syskon, etc. att ge bort ett medlemskap till den nyfödde. Beloppet 400 kr. är ett engångsbelopp oavsett när under tiden som medlemskapet löses. I välkomstpaketet kommer det bl a ingå ett mjukisdjur.  

Vår Stad

Filip Lundberg och Staffan Holmberg gav en uppdatering om verksamheten inom ramen för Vår Stad som sker i samarbete med Djurgården Hockey. Djurgården Fotboll, tillsammans med Djurgården Hockey, arbetar med upplevelseidrott, föreningsidrott och spontanidrott för herrar och damer, pojkar och flickor. Ambitionen är att skapa fler kontaktytor mellan arenaidrotten, breddidrotten och den uppsökande idrotten, via Djurgårdens Mini-Camper, i Stockholms skolor. Fler ska få pröva på hur roligt det är spela fotboll och hockey och självklart tycker vi det är roligt om fler den vägen också fattar tycke för Djurgården som förening. Mini-Camperna har i dagsläget träffat 4 000 pojkar och flickor och responsen ifrån barn, skolor och föräldrar har varit helt fantastisk. Målet är att nå 10 000 barn under 2019, vilket innebär att Djurgården då kommer att ha träffat 14 000 barn när vi summerar 2019. Hur det här arbetet fortlöper kan man följa i Djurgårdens digitala kanaler. Filip fortsatte sedan med en uppdatering om hur Djurgården arbetar med hållbarhetsfrågor. Den hållbarhetsredovisning som Djurgården håller på att ta fram kommer att vara i klar april/maj 2019.

Sporten 

Sista presentationen stod sportcheferna Bosse Andersson och Joel Riddez för som drog truppstatus, transferfönster och förklarade de långsiktiga strategierna inom herr- respektive damlaget.

Frågor

Mötet avslutades med en kort frågestund där medlemmar ville ha svar på frågor om:

Status på Erik Bergs knäskada? (redogörs på dif.se inom kort)
Varför har vi slutat med drive in-fotbollen? (klicka här för att läsa Vår Stads folder om hur DIF jobbar med hållbarhet)

  • Målskyttar

  • Gula kort

  • Röda kort

  • Domare

  • Publik

Till matchen
Senaste nytt
Fler nyheter