Ola Danhard tackar för sig

Efter ett antal år som ansvarig för DIF Dam & Ungdom rör sig nu Ola vidare till nya uppdrag.

Förändringar väntar inom Djurgårdens organisation där Ola Danhard efter knappt fyra år som verksamhetschef för DIF Dam & Ungdom nu lämnar föreningen då hans avtal upphör den 31 oktober. 
– Det har varit inspirerande och roligt att utveckla verksamheten, men ingen verksamhet är så pass bra att den inte går att göra bättre. Jag har försökt jobba med olika punkter för att förbättra men förändringsarbetet tar aldrig slut utan utvecklingen måste ske kontinuerligt där man hela tiden utvärderar och förändrar, berättar Ola som hoppas att resultatet av hans insatser kommer att visa sig fruktsamma. Även om de främst kommer att kunna avläsas ett antal år framåt i tiden.
– Det beror på hur arbete förvaltas men resultatet vet man aldrig. Det är ju en gemensam insats där jag bidragit med några bitar och varit en del av helheten men jag hoppas att utfallet blir positivt. 

Redan nu pekar dock många pilar uppåt som till exempel i de yngre ålderskullarna där knatteverksamheten, ledd av Mattias Larikka, lovar gott inför framtiden.
– Ett hus byggs med grunden först och då börjar man ju nedifrån och skapar en stabil grund så har man strukturen. Sedan får man utveckla det uppåt vartefter och där har vi ju kommit fram till ett hyfsat grundkonceptet som vi i och för sig behöver förändra över tid. Det man gör idag ser man resultat av om tio år och förhoppningsvis har vi gjort rätt.

Framtiden får utvisa det och beträffande Olas egna planer framöver tar han det med ro.
– Jag är Bosman och dessutom är det inga transferfönster i min yrkesroll så jag får se vad det blir härnäst. Men jag är övertygad om att verksamheten kommer att fortsätta fungera på ett bra sätt och Mats Jansson tar ju över som en övergångslösning. Han är väl insatt i föreningen och jag tror inte att han kommer att behöva genomföra några stora förändringar under de kommande månaderna.
 

”Ola har gjort ett jättejobb”

Något den blårandiga trotjänaren Mats Jansson själv intygar som tar över samordningsansvaret fram till mars 2021 där han passar på att berömma Ola för det arbete han utfört inom föreningen.
– Ola har gjort ett jättejobb där han strukturerat upp vår ungdomsverksamhet vilket lett till kraftiga förbättringar. Han är ingen kille som går in med stora omvälvningar utan tar lite varje dag så man märker det inte på samma sätt. Sedan ska man ha klart för sig att resultat inom ungdomsverksamhet kommer långt efter. Så effekten av Olas arbete kommer att synas om fem år ungefär, förklarar Mats. 

Att gå in som tillförordnad verksamhetschef känns naturligt, enligt Mats själv som har mycket rutin i bagaget från ett antal decennier i föreningen.
– Jag har bred erfarenhet från alla verksamhetsområden i Djurgården så jag tror att jag kan skapa en samverkan som bidrar till att alla drar åt samma håll och hoppas kunna vara ett bra stöd till respektive funktion. Det handlar mycket om att sammanfoga och vara med och lösa eventuella problem om de skulle uppstå. Sedan är jag ju 63 år och går snart i pension så att vara tillförordnad passar bra för min del så att Djurgården kan hitta en mer långsiktig lösning framöver.
 

”Han har bidragit med stor kompetens”

För vd Henrik Berggrens del uppstår det en lucka i organisationen när Ola Danhard nu lämnar men han poängterar samtidigt vikten av att tänka ekonomiskt klokt med tanke på den osäkerhet som coronaviruset skapar kring förutsättningarna för elitfotbollen.
– Ola förtjänar ett stort tack och allas vår uppskattning för hans insatser inom föreningen under de år han har varit med oss. Han har bidragit med stor kompetens inom ungdoms- och damfotbollen och administrerat samt drivit igenom ett antal viktiga förändringar inom verksamheten. Nu rör sig Ola vidare och eftersom vi i dessa tider - där coronapandemins framtida effekter är svåra att förutse - inte vill anställa ny personal väljer vi en kortsiktig intern lösning där Mats Jansson går in tillfälligt med samordningsansvar fram till i mars, summerar Henrik. 

Verksamhetsområden som omfattas i Olas tjänst:

Administration, Ekonomi, Arrangemang, Anläggning

Pojkar/Flickor 6-9, Pojkar/Flickor 10-19, JB Hallen, Jompas Café

Flickakademi, Pojkakademi, DIF Dam, Futsal

Beachsoccer, Material, Skolverksamhet, Intressenter/förbund

Senaste nytt
Fler nyheter