Valberedningen informerar – omval, nyval och nuläge

Onsdag den 21 oktober klockan 18:00 är det dags för årsmöte. Till mötet föreslår Valberedningen ett par förändringar i föreningens styrelse.

Med goda framsteg i ryggen ser Valberedningen även behovet att fortsätta rusta Djurgården Fotboll för fortsatta kliv framåt, och föreslår därför att antalet ledamöter utökas för att tillföra ytterligare spets inom för föreningen viktiga områden framöver men samtidigt behålla kontinuitet.
 
Valberedningen föreslår omval av Lars-Erik Sjöberg som ordförande på ett år. Lars-Erik har visat på en framgångsrik kombination av pragmatiskt ledarskap och kontinuitet under flera år. Hösten 2018 informerades vi om att han såg ett slut på sitt styrelseuppdrag som går tillbaka till 2007, varvid valberedningen initierade ett arbete att identifiera andra ordförandekandidater. Under våren 2019 fick vi besked av Lars-Erik att han fortsatt stod till förfogande och vi ser i dagsläget inte någon som på ett bättre sätt kan leda Djurgården Fotboll.
 
Utöver de ledamöter som valdes in för en period om två år vid senaste årsmötet (Petra Wester, Alexander af Jochnick och Ruby Rinman) nominerar valberedningen omval av ledamöterna Claes-Göran Sylvén och Poya Motai (två år).

Tre nya namn

Johan Arneng har meddelat förhinder om att sitta i styrelsen från 2020 på grund av hans arbete som expert hos Discovery Networks Sweden. I hans plats nominerar Valberedningen den välmeriterade Djurgårdsprofilen Mattias Jonson som i dag arbetar som säljare inom personaluthyrning och har barn som spelar i Djurgårdens ungdomsverksamhet. Vi i Valberedningen är övertygade om att Mattias kan ta vid där Johan Arneng slutar som styrelseledamot och bidra med erfarenhet av fotbollsutövande på hög internationell nivå.
 
För att stärka upp damfotbollen nominerar även Valberedningen Linda Wijkström, tidigare klubbdirektör för Djurgården/Älvsjös damlag (2003-2008) under vilken period hon bärgade två guld till pokalrummet på Stockholms Stadion. Linda Wijkström, i dag partneransvarig på Ecpat, har även varit vice ordförande i European Club Association (ECA) Uefa Women’s Football Committee. Linda kommer att tillföra värdefull erfarenhet och kompetens kring fotboll och styrelsearbete i allmänhet och damfotboll och internationella frågor i synnerhet.
 
Valberedningen nominerar även Fredrik Reinfeldt till styrelsen. Den tidigare statsministern för Sverige (2006-2014) har en gedigen och välkänd bakgrund som Djurgårdssupporter. Fredrik Reinfeldt har i dag lagt politiken bakom sig och arbetar som rådgivare, författare och föreläsare med ett antal nationella och internationella uppdrag i sin portfölj. Valberedningen ser att Fredrik kan bidra med föreningskompetens, styrelsevana och att verka för en tillspetsning i vårt driv att göra Djurgården till en förening som ständigt konkurrerar i den europeiska fotbollen.
 
Som medlemmar har vi den demokratiska rätten och skyldigheten att välja vår styrelse till att förvalta och utveckla Djurgården Fotboll. Valberedningens rekommendation till årsmötet den 11 mars bygger på identifierade behov av kompetens och erfarenheter som engagerade medlemmar kan bidra med till styrelserummet. Som ledamot i vår förening är man inte grossist, banktjänsteman eller politiker, man är Djurgårdare och allt annat är underordnat.
 
Många av våra medlemmar sätter stor vikt vid att vår idrottsliga föreningsverksamhet inte ska politiseras, en uppfattning som också delas av Valberedningen. Oaktat politisk hemvist så är det en fråga som måste behandlas med stor respekt. Vi beaktar som alltid erfarenheter, kompetens och vad som kan komma Djurgården Fotboll till gagn.
 
För att vidare utveckla vårt resonemang och svara på mer ingående frågor kring vår samlade rekommendation till styrelse i Djurgården Fotboll så kommer Valberedningen att medverka med en egen presentation och frågestund i samband med medlemsmötet den 19:e februari kl. 18:00 i GIH-aulan.
 
Sedan tidigare är Pelle Kotschack hedersledamot av Djurgården Fotbolls styrelse. Tilläggas bör att vi ej föreslår några suppleanter till styrelseförslaget som lämnas till årsmötet.
 
Till ordinarie revisorer föreslår vi Per Molin och Deloitte AB (med Andreas Frountzos som huvudansvarig). Till revisorssuppleant föreslår vi Deloitte AB (med Henrik Nilsson). Bengt E Lindbergh och Björn Lindbergh har avböjt omval efter lång och trogen tjänst.
 
/Valberedningen Djurgården Fotboll

För frågor, kontakta Valberedningen på valberedning@dif.se 

Senaste nytt
Fler nyheter