Gemensamt uttalande kring nya nationella riktlinjer för tillståndsgivning

Djurgården Fotboll, AIK Fotboll och Hammarby Fotboll: ”Vi är försiktigt positiva kring nya nationella riktlinjer för tillståndsgivning”

Onsdag den 31 mars rapporterade Föreningen Svensk Elitfotboll (Sef) om ett möte med Polismyndigheten där frågor kring villkorsgivningen diskuterades. Nedan ger de tre klubbarna Djurgården Fotboll, AIK Fotboll och Hammarby Fotboll sin syn på saken.

Efter informationen om det möte mellan representanter för Sef och Polismyndigheten där Noa (Nationella Operativa Gruppen) presenterade nya riktlinjer för villkorsgivning kopplat till offentliga tillställningar, framgick det att den så kallade villkorstrappan kommer att tas bort som verktyg. Vi tre klubbar står enade i synen av villkorstrappan som en kontraproduktiv och odemokratisk tillämpning för att uppnå trygga och säkra arrangemang och välkomnar således en annan väg. Det är därför med försiktig positivism vi tar oss an nyheten.

Vi är alla överens om att vi behöver förstå konkret vad den plan som Noa presenterar kommer att innebära i praktiken. Ersätts villkorstrappan med en liknande tillämpning står vi kvar vid ett arbetssätt där vi saknar dialog och samverkan för att nå den gemensamma målbilden. Om alternativa arbetsmetoder presenteras kan det istället innebära ett stort steg framåt i en process som tagit oskäligt mycket resurs och energi från samtliga inblandade. Vi är alla tre beredda att ta det ansvar som åligger oss som matcharrangörer och vill samtidigt aktivt verka för en förbättrad relation mellan både myndigheter, arrangörer och publik. Vi är helt övertygade om att vägen dit går just genom en ökad dialog och samverkan.

Samtliga klubbar har inplanerade möten med representanter från polisen inom respektive lokalpolisområde och vi kommer att vilja analysera de nya nationella riktlinjerna i dessa möten och utvärdera därefter. Därefter kommer vi löpande att informera om hur arbetet utvecklas och hur vi ställer oss till de nya riktlinjer som tagits fram.
 
Djurgården Fotboll, AIK Fotboll och Hammarby Fotboll

Senaste nytt
Fler nyheter