Grattis Jan-Peder Nordstedt!

Vi lyfter på hatten för Djurgårdens Hedersordförande Jan-Peder Nordstedt som fyller 80 år idag.

Den för dagen jubilerande Jan-Peder tillhör de riktiga trotjänararna inom föreningen. Han inledde sin bana på 70-talet i cykelsektionen och har sedan dess varit verksam genom ett brett och mångsidigt styrelsearbete inom Djurgården i 40 år. Han har även varit med och drivit en mängd projekt, bland annat inom DIF-historiken, och ledde arbetet med föreningens ekonomiska rekonstruktion som var av avgörande betydelse under en mycket kärv period på 80-talet.

Ett enormt engagemang som har varit ovärderligt för föreningen och vi riktar ett stort grattis till ”JP” på hans 80-årsdag.

Senaste nytt
Fler nyheter