Hållbarhet

Här samlar vi information om vårt hållbarhetsarbete.  Här kan du ta del av vårt strategidokument inom hållbarhet, ”Framgång och framtid”, läsa om ”vår hållbarhetsmodell” samt ta del av våra ”Överväganden och avvägningar” kopplat till vårt hållbarhetsarbete.

Kontakt
Om du har frågor kring Djurgården Fotbolls hållbarhetsarbete kan du kontakta Filip Lundberg Verendel, hållbarhetsansvarig i Djurgården Fotboll på [email protected] eller 076-026 36 71