Djurgården - Magdeburger FC Viktoria

De svensk-tyska matcherna som D. I. F. anordnadt den 7-9 maj voro såväl ekonomiskt som idrottsligt lyckade. Tack vare en för D. I. F. ovanlig tur, som ordnat vackert väder under de bägge dagarna då matcherna ägde rum, kommer troligen ett ekonömiskt öfverskott att finnas och matcherna voro ju äfven ur idrottslig synpunkt intressanta.

I den förra segrade A. I. K. med 3-2 och i den andra slogo tyskarna D. I. F. med 2-1. Enligt tyskarnas eget förmenande skulle dock matcherna varit oafgjorda då de påstodo att A. I. K:s tredje mål var offside och att deras eget andra mål mot D. I. F. var gjort med händerna, men never mind.

Vohllöbl. Djurgårdens Idrottsförening STOCKHOLM
Fär die gastfreundschaftliche Aufnahme unserer Mannschaft drängt es uns Ihnen nochmals ergebenst zu danken. Unsere Spieler silad entzlickt von dem aufrichtig sportkameradschaftlichen Verbalten der schwedischetz Spieler und von der Liebenswiirdigkeit aller der Herren, die sich um sie bemiiht haben. Allen unseren Spielern werden die in ihrem Lande verlebten Tage eine herrliche Erinnerung bleiben.
 Mit sportlicher Hochachtung M. F. C. Viktoria 1896 E. Walter jennriclz.


Ofvanstående skrifvelse har kommit föreningen tillhanda från våra tyska gäster Magdeburger Viktoria och införes härmed i orginal.

Träningsmatch - söndag, 9 maj 1909

Djurgården - Magdeburger FC Viktoria

1-2

  • Målskyttar

  • Gula kort

  • Röda kort

  • Domare

  • Publik (Vet ej)

Till matchen
Senaste nytt
Fler nyheter