Vår Stad

Fotboll och ishockey för ett starkt Djurgårdens IF och ett starkt Stockholm.

Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey arbetar tillsammans med att samordna respektive förenings arbete för en bättre stad under namnet ”Vår Stad” - ett samlingsbegrepp för vårt arbete i Stockholm vad gäller upplevelse-, förenings- och uppsökande idrott i samverkan med staden, partners och stockholmarna.

Vår Stad är en del av ett omfattande och ständigt pågående arbete för att fortsätta vara en attraktiv, framåtsträvande och inkluderande idrottsförening. Djurgården har flera hundra tusen sympatisörer och engagemanget för föreningen kan ta sig olika uttryck. För många är det sociala umgänget, supporterskapet och lagets resultat det absolut viktigaste. Man går på matcher och hejar på sitt lag inom det vi kallar upplevelseidrotten. För många andra är Djurgården föreningen man representerar som spelare, ledare eller förälder i föreningsidrotten. Ytterligare andra möter Djurgården för första gången på riktigt när föreningen, genom sin uppsökande idrott, kommer ut i skolor och stadsmiljöer.

Kontakta oss

Filip Lundberg Verendel

Hållbarhetsansvarig

0760263671[email protected]

Staffan Holmberg

Verksamhetsansvarig Uppsökande Idrott

0737799735[email protected]