Vår Stad

Fotboll och ishockey för ett starkt Djurgårdens IF och ett starkt Stockholm.

DIF Fotboll och DIF Hockey arbetar tillsammans med att samordna respektive klubbs arbete för en bättre stad under namnet ”Vår Stad” - ett samlingsbegrepp för vårt arbete i Stockholm vad gäller upplevelse-, förenings- och spontanidrott i samverkan med staden, partners och stockholmarna.

Vår Stad är en del av ett omfattande och ständigt pågående arbete för att fortsätta vara en attraktiv, framåtsträvande och inkluderande idrottsförening. Det är i mötet och samspelet mellan upplevelse, förenings- och spontanidrotten som vi, i ett första skede, når flest människor och, i ett andra skede, kan erbjuda samma människor en plattform för fortsatt och uthålligt engagemang oavsett det är i form av upplevelsen på läktaren, som spelare eller ledare i föreningen eller via spontanidrottens uppsökande mötesplatser runt om i Vår Stad.

Kontakta oss

Filip Lundberg Verendel

Hållbarhetsansvarig

0760263671filip.lundberg@dif.se

Staffan Holmberg

Projektledare Vår Stad

0737799735staffan.holmberg@dif.se